Informace z březnového zasedání Zastupitelstva MSK

31.03.2022 21:57

Na 7. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které proběhlo 16. března hejtman Ivo Vondrák ocenil Fakultní nemocnici Ostrava předáním čestného uznání za významný přínos při zvládání pandemie koronaviru a onemocnění Covid-19 a za spolupráci s Moravskoslezským krajem. Ocenění si osobně převzal ředitel této nemocnice Jiří Havrlant a krátce za ně poděkoval.

 

V diskusi v bodě, ve kterém se projednával návrh na ukončení partnerských vztahů s Vologodskou oblastí v Ruské federaci vystoupil předseda klubu KSČM. Jednalo se o materiál, kdy Rada kraje navrhovala zastupitelstvu kraje ukončit vztahy s Vologodskou oblastí. Rada tak změnila své původní rozhodnutí, kdy vycházela z usnesení zahraničního výboru kraje, kde díky zástupci za KSČM bylo přijato usnesení vztahy nerušit zcela, ale jen dočasně přerušit.  JUDr. Babka ve svém vystoupení uvedl, že pro KSČM je řešení situace na Ukrajině prostřednictvím vojsk Ruské federace nepřijatelné. Stejně jako byl nepřijatelný postup NATO a Spojených států v konfliktech v Jugoslávii, Iráku, Sýrii a dalších států, kde byly nasazeny vojska bez souhlasu a mandátu Rady bezpečnosti OSN. KSČM odsuzuje i jednostranné vidění světa bez kritického hodnocení příčin a následků a uplatnění kolektivní viny ruského lidu a projevů nenávisti k nim. Ocenil postoj kraje k řešení humanitární situace vzniklé s náhlou migrací civilních utečenců a poděkoval za nasazení složek Integrovaného záchranného systému při řešení tohoto stavu.

 

V médiích pak bylo mylně uvedeno, že Rezoluce, která byla na zastupitelstvu kraje přijata, je návrhem s. Babky. Správně má být uvedeno, že Rezoluci navrhla Rada kraje.

Zastupitelstvu byla předložena pravidelná zpráva o průběhu postupu ukončení těžby uhlí v Moravskoslezském kraji. Tato zpráva je předkládána v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 949 ze dne 21. září 2020 o postupu společnosti DIAMO k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a dobývacích prostorů společnosti OKD. Ve zprávě se uvádí, že s ohledem na situaci v energetice, vyvolané nestabilitou dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů způsobuje tlak na její výrobu v klasických elektrárnách spalujících fosilní paliva a nastoluje otázky na zajištění energetické stability MSK. Jednou z uvažovaných možností řešení je energetické využití uhelných kalů minimálně do roku 2025.

 

Zastupitelstvu byla předložena informace o dopadech kroků České národní banky, které odejmula licenci Sberbank CZ, a. s. Moravskoslezský kraj přihlásí do konkurzního řízení pohledávku vůči Sberbank ve výši 351 mil. Kč.

                                  

                                                             Ing. Ivan Strachoň, zastupitel MSK, předseda kontrolního výboru