Informace z březnového Zastupitelstva města Ostravy

16.04.2021 10:32

Zastupitelstvo se poprvé konalo kombinovanou formou – 17 zastupitelů online ze svých domovů, ostatní byli přítomni na jednání. Zastupitelé našeho klubu se hlasováním vymezili proti konání dnů NATO a nebyli jsme jediní, kterým se nelíbí, že město každoročně podporuje akci na prokazování vojenských sil. Nicméně jako každý rok byla schválena dotace na tuto akci, letos ve výši: 2 080 000 Kč.  Velké debaty se strhly kolem prodeje historických nemovitostí v centru města. U první kulturní památky Grossmanovy vily, se jednalo o záměr prodeje. Město původně ve svém rozpočtu počítalo s rekonstrukcí tohoto objektu v roce 2021 -2022.  Je tedy s podivem, že vedení města přistupuje místo rekonstrukce k prodeji. Tento krok v přiloženém materiálu vysvětluje dopady COVID krize na rozpočet.  Josef Babka vystoupil a zdůvodnil, že klub KSČM nebude podporovat prodej historické památky v centru. Takovéto významné a cenné nemovitosti by si mělo město udržovat využívat je k reprezentaci.   Z vysvětlení vedené města je jasné, že konkrétní investor projevil o tuto nemovitost zájem. Záměr prodeje byl nakonec schválen. Kdo je ten zájemce, který pomohl vedení města změnit názor týkající se osudu této památky, nám zatím není známo. Druhá nemovitost, oblíbená restaurace spolek se prodává již poněkolikáté. Nyní je prodej v druhé fázi a zastupitelstvo schvalovalo samotný prodej nemovitosti za cenu 9 500 000 Kč včetně pozemku. KSČM je striktně proti prodeji restaurační budovy Spolek. Vítek Macháček vystoupil a poukázal zejména na neserióznost výběru dodavatele na základě jedné jediné nabídky a požádal do budoucna o přehodnocení takovýchto nabídek. Rovněž upozornil na to, že je absolutně nevhodné prodávat nemovitost v současné situaci, kdy většina podnikatelů se potýká s krizí, a nemohou si dovolit investovat.  Dle primátorova zdůvodnění město nedokáže smysluplně splnit cíl poskytování restaurace a oprava objektu by byla nákladná (54 milionů korun). Restaurace přitom každoročně přinese necelý milion korun do rozpočtu města z pronájmu. Primátor diskuzi uzavřel slovy: „Buďme rádi, že se někdo našel.“ Nevím, zda je to dostatečná argumentace k prodeji známé a populární restaurace v centru našeho města. Na závěr bych se ráda z postu zastupitele města se všemi rozloučila a poděkovala za důvěru a podporu.  Podávám rezignaci na mandát zastupitele, a to hlavně z časových důvodů. Před časem jsem změnila práci a vzhledem k její náročnosti a také vedení domácnosti se dvěma dětmi, nejsem schopna věnovat poslání zastupitele tolik času, kolik si zaslouží. Od dubna, tedy v zastupitelstvu začne působit v rámci naší šestice Lumír Bahr, zkušený kolega a starosta Nové Bělé. Věřím, že tato změna bude ku prospěchu a Lumír bude moci propojit své působení v městském obvodě a v zastupitelstvu města tak, aby lépe pomáhal a vyšel vstříc našim občanům.

 

                                                                                    Mgr. Lucie Foldynová, zastupitelka KSČM v ZMO