Informace z červnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

03.07.2020 10:23

Zastupitelstvo pod taktovkou koronaviru.

 

Červnové zastupitelstvo MSK bylo ovlivněno pandemií koronaviru jak z hlediska obsahu tak i místem konání. Z důvodů stále trvajících opatření se vedení kraje rozhodlo přesunout 16. zasedání Zastupitelstva do větších prostor kongresového hotelu Clarion. Projednávána byla zpráva o rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID-19. Vývoj ekonomiky se negativně promítne do plnění rozpočtu MSK v tomto i příštím roce. Podle odhadu odboru financí KÚ to reálně představuje pokles o 1,12 miliard korun. Propad v hospodaření krajských nemocnic je cca 262 mil. Kč. Ke konci roku je očekáván i propad příjmů z veřejné dopravy o 221 mil. Kč. Byly představeny investiční projekty, které se již realizují a budou dokončeny s časovým posunem. S některými projekty, které čekají na zahájení, jako je Dům pro seniory v Kopřivnici, který se připravoval za významné pomoci krajského zastupitele Karla Kuboše, se rovněž počítá. Díky předchozím jednáním s. Kuboše s vedením města Kopřivnice se podařila dohoda o poskytnutí pozemků pro stavbu DD Moravskoslezskému kraji. Ten jako vlastník pozemků pak mohl požádat o dotaci ze státního rozpočtu v částce 50 milionů Kč. Na náš požadavek pojedou náměstci pro investice a sociální záležitosti představit postup přípravy na kopřivnické zastupitelstvo. Nastolena byla rovněž otázka úvěrového rámce pro následující období. Připravují se kroky, které umožní kraji získávat finance na průběžné financování z termínovaných vkladů nebo z Fondu strategického rozvoje. I přes tuto situaci prošel kraj přehodnocením mezinárodním ratingem s hodnocením na úrovni A1 se stabilním výhledem. Při projednávání sociální oblasti, v bodě týkajícího se hospice ve Frýdku–Místku, kdy původní návrh zněl na nepodpoření dotace, byl dán klubem KSČM protinávrh na poskytnutí dotace. V prvním hlasování náš návrh neprošel. Neprošlo však ani následné hlasování o původním návrhu. JUDr. Babka požádal o svolání porady předsedů politických klubů. A následně byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů návrh na poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje poskytlo dotaci 0,5 mil. Kč na vytvoření pomníku, který bude připomínat tragickou střelbu ve Fakultní nemocnici Ostrava loni v prosinci. Závažnou otázkou pro celý region je nový finanční rámec EU. Jeho schválení bude mít i dopad i na projekt Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje (Program RE:START). Vláda ČR měla tento materiál projednat v květnu. Z důvodu spojeného s pandemii COVID-19 se o tom bude jednat patrně v září t.r. Moravskoslezský kraj dosud na plnění konkrétních opatření získal přibližně 3,7 mld. Kč. Otevírá se velká příležitost pro získání financí do regionu. Konkrétně pro Ostravsko a Karvinsko bude důležitý vývoj v Evropské platformě pro uhelné regiony v transformaci. Tato platforma umožňuje kraji čerpat finanční prostředky na restrukturalizaci. Česká republika má přidělenou částku okolo 15 miliard Kč. Bude však nutno představit kvalitně připravené projekty. A čas nyní není naším spojencem. Je potřeba se aktivně zapojit do jejich příprav. Kontrolovat postup příprav, jak je činí stávající vedení kraje. Šance získat tyto finanční prostředky se již nebude opakovat. A nevyužít tuto možnost znamená uvézt kraj do nestability. Investice z nového fondu by měly směřovat na podporu podnikání a diverzifikace ekonomiky, zavádění pokročilých technologií a přechodu na čistou energii, digitalizace, dekontaminace půdy, oběhového hospodářství či zaměstnanosti. Prvořadé je však udržení těžby a zpracování černého uhlí v regionu co nejdéle. Ideálně do horizontu roku 2030.

                                                                                              Ing. Ivan Strachoň, člen Zastupitelstva MSK