Informace z dubnového Zastupitelstva města Ostravy

03.05.2021 17:03

Dubnové zasedání zastupitelstva města se obešlo bez výraznějších názorových a programových střetů mezi koalicí a komunistickými zastupiteli. Část komunistických zastupitelů vyjádřila hlasováním nesouhlas s prodejem pozemků v průmyslové zóně v Mošnově a s úpravou podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně v Hrušově. Šlo jim zejména o to, že na konferencích a setkáních mají všichni plná ústa toho, jak je třeba začít místo montoven a místo skladovacích ploch zaměřovat naši ekonomiku na výrobu vyšší přidané hodnoty. A pak vždy přijde na lámání chleba a další a další pozemky se prodávají pro výstavbu skladišť nebo montoven. Jednalo se tedy o jakýsi symbolický odpor. S koalicí jsme se rovněž neshodli na změnách v územním plánu. Jednalo se o celý soubor žádostí o změnu ze strany vlastníků pozemků, ale i změny iniciované samotným městem. Ačkoliv s většinou navržených změn jsme neměli jakýkoliv problém, tak návrh na změnu územního plánu také obsahoval změny, s nimiž jsme nemohli souhlasit, patrně nejvýznamnější byla změny určení ploch v porubské vozovně, proti čemuž podal námitku i ostravský dopravní podnik. Myslíme, si, že takové změny by měly být promýšleny ve všech souvislostech. Určitě se nebráníme proměny stávající lokality v živé město, avšak zkušenosti z chování ostatních stran v zastupitelstvu lze očekávat jen to, že v případě změny územního plánu v oblasti porubské vozovny, dojde akorát tak k prodeji pozemků developerům.

Ing. Martin Juroška, Ph.D., zastupitel KSČM v ZMO