Informace z jednání ÚV, VV a MěV KSČM

05.07.2013 15:04

6. Zasedání ÚV KSČM ve znamení přípravy voleb

6. zasedání ÚV projednávalo celou řadu materiálů, avšak hlavní pozornost, vzhledem k aktuální politické situaci, se zaměřovala na problematiku možných předčasných voleb. ÚV projednal a schválil harmonogram pro přípravu předčasných voleb, kterým mimo jiné uložil nižším stranickým článkům zabezpečit kroky k tomu, aby naše strana nebyla překvapena, pokud předčasné volby skutečně nastanou. Na tomto základě bylo uloženo okresním výborům, aby nejpozději v prvním týdnu v červenci předložily personální návrhy a krajským výborům, aby do 20. 7. 2013 zabezpečily konání krajských konferencí, jejichž úkolem bude navrhnout kandidátní listiny.

Jednání nebylo poznamenáno duchem voleb pouze v souvislosti s pádem korupční pravicoví vlády, ale i dle plánu práce se zabývalo materiálem pro přípravu voleb v roce 2014 s názvem koncepce volební kampaně pro rok 2014. Uvedený materiál hovoří o třech rovinách volebních kampaní pro jednotlivé typy voleb v roce 2014 (poslanecké, senátní, komunální). První rovinou je problematika personální, tedy principy výběrů kandidátů. Zde je zdůrazněna nutnost vyvážit principy kontinuity a perspektivy. Vzhledem k možnému vyššímu vlivu na politické scéně to znamená, že na jedné straně je důležité, aby nás ve sněmovně zastupovali již hotoví odborníci na důležitá témata (důchodová reformy, sociální zabezpečení, finance, apod.), ale na straně druhé je nutno dbát na to, aby byla zajištěna svěžími silami také perspektiva pro budoucnost.

V souvislosti s personálními záležitostmi je nutno zmínit, že na návrh komise žen bylo přijato doporučení, aby na prvních dvou místech kandidátky byli muž a žena a v každé další trojici pak vždy alespoň jeden zástupce opačného pohlaví (dva muži a jedna žena, popř. dvě ženy a jeden muž).

Kromě toho se zabývá materiál obsahovou stránkou kampaní, kde jsou zdůrazněny následující okruhy, kolem nichž bude kampaň naší strany soustředěna: 1) práce – reálný program na oživení a růst ekonomiky a tvorbu pracovních míst; 2) Poctivá správa veřejného majetku (důsledný postup proti korupci a rozkrádání; 3) Obnova sociálních práv. Třetí rovinou pak byly samotné formy kampaně, kde materiál vyjmenoval různé formy a provedl základní rozdělení mezi jednotlivé stupně řízení KSČM.

Mimo materiály se vztahem k volbám, lze jako důležité dokumenty vidět zejména Přístupy k podpoře a konkurenceschopnosti drobného a malého podnikání a docenění jeho významu pro regionální rozvoj. Materiál mapuje postavení této skupiny subjektů, podává přehled o přístupech našich politických konkurentů k tématu a následně sumarizuje opatření, která prosazuje KSČM, např. snížení administrativní náročnosti podnikání a zjednodušení účetnictví pro malé subjekty, výhodný přístup k malým úvěrům a vytvoření banky s rozhodující účastí státu či omezení švarcsystému.

Dalším významným materiálem byl i dokument o spolupráci s občanskými hnutími a práci v nich s cílem působit na veřejnost. Materiál znovu připomíná význam aktivního členství komunistů v těchto strukturách.

Martin Juroška, člen ÚV za MěO