Informace z jednání VV ÚV KSČM dne 9. 3. 2011

12.03.2012 16:37

 

Tisková zpráva KSČM: Informace z jednání 50. schůze VV ÚV KSČM.


Výkonný výbor ÚV KSČM na své 50. schůzi projednával aktuální politickou situaci. Po obsáhlé diskusi přijal samostatné stanovisko k jednání vlády ČR, zejména k jejím posledním návrhům na další škrty v celé řadě oblastí (viz příloha).  
 
Podrobně se výkonný výbor zabýval i analýzou aktuální ekonomické a sociální situace. Diskuse se opírala o materiál zpracovaný odborným zázemím ÚV KSČM. Ten konstatuje, že hospodářská krize z let 2009-2010 a její příčiny nebyly zdaleka překonány a objevují se nové faktory. Oslabení dosud silného eura sice může podpořit evropský export, kritický pokles ale zaznamenaly i evropské burzy. Strategie EU na snížení dluhu je mnohými ekonomy kritizována jako protirůstová. Obdobně je tomu v České republice, spojené z hlediska dovozu a vývozu především s EU. I zde vláda dává přednost restrikci a další privatizaci veřejných služeb před podporou rozvoje. Na ekonomický růst má přitom negativní vliv jak omezení vládních investic, tak platů a sociálních transferů.Materiál mapuje i vývoj mezd v ČR, které stagnují, v nepodnikatelské sféře dokonce již druhý rok po sobě klesají. Zabývá se aktuálním vývojem nezaměstnanosti a dopady vládních reforem na jednotlivé sociální skupiny.
 
Z analýzy dostupných statistických informací je jednoznačné, že nejohroženějšími skupinami obyvatel budou zaměstnanci od padesáti let věku výše a zaměstnanci odvětví nejvíce ohrožených hospodářskou krizí. Mezi ohrožené patří rovněž ty skupiny zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, které mají podprůměrné mzdy, absolventi škol při nástupu do prvního zaměstnání, mladé rodiny s dětmi, ale i zdravotně postižení či rodiny závislé na sociálních dávkách. Do kategorie sociálně ohrožených skupin patří také značná část domácností důchodců, ale i osob samostatně výdělečně činných, především živnostníků a malých podnikatelů.
 
VV podpořil i závěry předložené analýzy, které doporučují zaměřit se i nadále ve volebním programu KSČM na otázky, jako jsou zvýšení minimální mzdy, stanovení minimálního důchodu a zachování povinnosti jeho valorizace, odmítnutí školného ve všech podobách, odmítnutí současného pojetí standardu a nadstandardu ve zdravotní péči, zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, snížení DPH zejména na potraviny, léky a energie a odložení a následné zrušení důchodové reformy a progresivní zdanění vysokých příjmů.
 
VV ÚV KSČM projednal informace související s přípravou VIII. sjezdu KSČM. Seznámil se se situací v krajích po okresních konferencích a projednal přípravu některých sjezdových dokumentů. Prodiskutoval také přípravu voleb, seznámil se s návrhy a.s. Futura, která zajišťuje kampaň pro KSČM, a potvrdil výsledky jejího výběrového řízení, pokud jde o výběr grafických návrhů, zajištění výroby aj. Na programu VV byly také ekonomické a organizační otázky a informace o práci poslanců a senátorů.
 
 
Autor: Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí mediálního úseku ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Informace z jednání VV ÚV KSČM dne 9. 3. 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek