Informace z 2. jednání ZMO dne 1. 12. 2010

02.12.2010 08:37

 

Zvoleny výbory zastupitelstva pro období 2010-2014 

Na zasedání 1. prosince schválilo zastupitelstvo města Ostravy zřízení čtyř svých výborů pro volební období 2010 – 2014. Jedná se o výbor finanční, kontrolní, statutový a výbor pro udělování čestného občanství a cen města.

Ve výboru finančním bude pracovat 15 členů, z toho 7 zastupuje ČSSD, 3 členové vzešli z návrhu ODS, 2 z hnutí Ostravak a 3 z KSČM. Předsedou finančního výboru byl zvolen Lumír Palyza.

V čele kontrolního výboru, který bude mít 11 členů, bude stát Aleš Juchelka za TOP 09. Čtyři členové jsou za ČSSD, 2 za ODS, 2 za hnutí Ostravak a 2 za KSČM.

Statutovému výboru bude předsedat Petr Kajnar. Má 15 členů, z toho 6 za ČSSD, 3 za ODS, po jednom členu má hnutí Ostravak, KSČM, TOP 09, Sbor starostů a dva členové jsou za MMO.

Petr Kajnar se stal rovněž předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města, který má 7 členů. Dva byli navrženi ČSSD, po jednom mají ODS, hnutí Ostravak, KSČM, TOP 09 a jeden člen zastupuje MMO.

Předsedou každého výboru musí být ze zákona vždy člen zastupitelstva města.

převzato z tiskové zprávy ZMO

Diskusní téma: Informace z 2. jednání ZMO dne 1. 12. 2010

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek