Informace z květnového Zastupitelstva města Ostravy

02.06.2021 16:45

23. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 19. 5. 2021. Zastupitelstvo se opět konalo v kombinované formě, což znamená, že zastupitele se nemuseli zúčastnit fyzicky, ale mohli být připojeni online ze svých domovů, či kanceláří. Této možnosti využil jeden zastupitel z řad KSČM. Zbývajících pět zastupitelů z našeho politického klubu se zúčastnilo fyzicky. K projednání bylo připraveno 47 bodu. Primátor města Ing. Tomáš Macura, MBA zahájil jednání zastupitelstva v 9.02 hod. Jednání zastupitelstva probíhalo z důvodů epidemiologických opatření opět bez účastí starostů a ředitelů městských příspěvkových organizací a vedoucích odborů SMO. Již při prvním bodě jednání jsme iniciovali podnět náměstkovi primátora Cigánkovi ohledně zneplatnění části dálnice na Frýdek – Místek. Konkrétně se jedná o úsek exit 40 (sjezd k Makru) po exit 42 (sjezd na Novou Bělou). Argumentovali jsme tím, že je to nedůstojné pro statutární město Ostrava, když máme jako jediné statutární město v České republice zpoplatněný úsek na území města a naší občané jsou nuceni zakoupit si dálniční známku při přejezdu z jednoho městského obvodu do druhého. Bylo nám přislíbeno, že se tím odbor dopravy bude zabývat a v první fázi se zkontaktuje s odborem dopravy Moravskoslezského kraje a s náměstkem ministerstva dopravy a podniknou kroky k zneplatnění tohoto úseků. V sekci informace o činnostech orgánu města vystoupil soudruh Juroška s dotazem, zda má město Ostrava zpracovanou dopadovou studii ohledně přechodu na ekologičtější vodíkový provoz MHD, zda tento přechod na ekologičtější dopravu nebude mít dopad na zdražení jízdenek atd. Poté se strhla debata mezi všemi zastupiteli a vedením města ohledně nákladů na výrobu vodíku, zda se to městu vyplatí a spíše mu to neuškodí, soudruh Šebesta upozornil na zvýšenou možnost výbuchu, při pohonu na vodík. Po ukončení debaty na toto téma přislíbil pan primátor soudruhu Juroškovi, že bude předložená dopadová studie, včetně dopadu jak na rozpočet města, tak i na rozpočet DPO. Vedení města opět předložilo návrh na prodej pozemku ve vlastnictví statutárního města, tentokrát v k. ú. Moravská Ostrava, ulice Vojnarova. Dlouhodobým úsilím klubu KSČM je, aby se tyto pozemky neprodávaly do rukou soukromým vlastníkům (developerů), ale aby si je město i nadále nechávalo ve svém vlastnictví buďto v rezervě, nebo například zahájilo výstavbu obecních bytu pro občany a tím zamezilo předraženému nájemnímu bydlení. Soudruh Juroška upozornil vedení města, že tato politika vede v budoucnosti k nedostupnému bydlení v centru města pro obyčejného občana, protože developerské bydlení je v mnoha případech předražené a město na cenu bydlení prodejem pozemku ztratí na cenu nájmu jakýkoliv vliv. Bohužel koalice, kterou tvoří ANO, KDU – ČSL, ODS, Piráti a v tomto případě i s pomocí Ostraváku tento prodej schválily. Podrobnější informace o průběhu 23. zasedání zastupitelstva naleznete na Webových stránkách města Ostravy, kde je i umístěn videozáznam z celého jednání.

                                                                                                            Lumír Bahr, člen klubu KSČM ZMO