Informace z listopadového zasedání ZMO

03.12.2016 20:43

Dvacáté první zasedání Zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se konalo dne 16. listopadu 2016. Přítomno bylo 9 zastupitelů zvolených za KSČM, jeden byl pro nemoc omluven. Na programu bylo 37 bodů jednání.

Jednání řídil primátor města Ing. Tomáš Macura, MBA. Hned v úvodu připomněl, že dne 29. 10. 2016 v ranních hodinách zemřel brigádní generál Bedřich Opočenský. Všichni minutou ticha vyjádřili čest jeho památce. Při projednávání informace o činnosti orgánů města vystoupil náš zastupitel s. Macháček k průběhu oslav 98. výročí založení republiky a avizoval zahájení příprav na důstojnější oslavu blížícího se 100. výročí. Následně vystoupil zastupitel p. Polák (Ostravak) s obhajobou herců v kauze přípravy provokace na manželku prezidenta republiky při jeho listopadové návštěvě. Zdůraznil, že žádná provokace připravena nebyla. Emotivně nás ve svém vystoupení poučil, že společnost si má vážit herců nebo se ji to může vymstít. K tomuto bodu programu vystoupil také starosta Pustkovce a deklaroval nesouhlas s plánovanou novou tramvajovou linkou v Ostravě - Porubě. Stěžoval si i na nedostatek informací v této věci. Radní Semerák i primátor oponovali, že vše je jen ve fázi zjišťování a analýz dopadu a k rozhodnutí stavbu realizovat ještě nedošlo.

K bodu „Souhlas s uzavřením Společenské úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační program URBACT III v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem In focus“, který byl s předkladem primátora, vystoupili naši zastupitelé s. Juroška a s. Šebesta a vyjádřili pochybnosti o obsahu projektu. Primátor v reakci na jejich vystoupení slíbil po ukončení doložení výsledků.

Dalším důležitým bodem jednání bylo projednání strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI). Ve zkratce se jedná o alokaci cca 6,3 mld. Kč zdrojů Evropské unie napříč operačními programy do oblasti Ostravska (124 obcí). K bodu jednání vystoupil náš zastupitel s. Macháček a kritizoval rozsah vyjednaných podmínek a možnosti uplatnění projektu. Soudruh Babka vystoupil s pozměňovacím návrhem, aby otázky ITI zůstali v kompetenci zastupitelstva. Návrh neprošel a o zásadních otázkách ITI nadále bude rozhodovat rada města.

Dále se schválila podpora 7. ročníku vánočního kluziště, program podpory vzdělávání a talentmanagementu, který podporuje rozvoj a konkrétní nadané děti v oblasti technických a přírodních věd, podporu spolufinancování s Moravskoslezským krajem projektu kotlíkové dotace.

Jedním z posledních důležitých bodů jednání byla zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustanovené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (Veolia Energie ČR, a.s.). Smlouva byla uzavřena za účelem spolupráce v oblastech vývoje cen tepla a výstavby spalovny. Zastupitel s. Šebesta upozornil na blížící se konec smluvního vztahu a žádal o informace, jak se spolupráce bude vyvíjet po ukončení smlouvy a nakolik se to dotkne našich spoluobčanů. Primátor přislíbil informace k této problematice.

Nakonec zastupitelstvo schválilo změnu v kontrolním výboru, kdy odvolaného Jindřicha Středulu nahradil Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.

Vít Macháček, člen ZMO za KSČM