Informace z městského výboru v době koronaviru

01.05.2020 15:31

Nacházíme se v období vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. V tomto důsledku nevhodnosti jakékoliv koncentrace vyššího počtu osob jako prevence proti šířené onemocnění způsobených koronavirem byla zrušena zasedání MěV KSČM v měsících březnu a dubnu. Dle jednacího řádu MěV přistoupil mimo zasedání MěV ke dvěma hlasováním formou „Per rollam“. V rámci výše uvedených skutečností jsme byli nuceni zrušit celoměstskou poradu funkcionářů, aktivistů a zastupitelů, plánovanou oslavu 1. máje, veřejné akce proti privatizaci zisků z vodárenství a proti NATO a americkým vojenským základnám v ČR.

 

XI. Sjezd KSČM v termínu 17. a 18. dubna 2020 byl odložen. Předpokládaný nový termín XI. Sjezdu KSČM stanoven na 28. a 29. listopadu 2020 v Brně.

 

Volby do zastupitelstev krajů a senátu PČR se uskuteční v pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

 

V těchto dnech si připomínáme 75. výročí osvobození Československa od fašismu. Po boku Rudé armády bojovali vojáci 1. československého armádního sboru a dne 30. dubna byla osvobozena Ostrava. Obracíme se na vás se žádostí, abyste našli vhodnou formu individuální účasti v rámci svých možností a uctili památku u památníků těmto hrdinům.

 

Dovolte, abych popřál čtenářům Zpravodaje MěV pevné zdraví, trpělivost a pokud možno, tak i klidné májové dny.

 

                                                                                                                            Jan Havelka, tajemník MěV