Informace z MěV KSČM Ostrava 9/2021

04.10.2021 20:49

Dne 6. 9. 2021 se konalo 10. zasedání MěV. Program obsahoval 14 bodů jednání. V úvodním vystoupení se svým příspěvkem k přípravě voleb do PS PČR  a informacemi z PS PČR vystoupil poslanec a lídr kandidátky k volbám do PS PČR Leo Luzar. Mezi nejdůležitější body 10. zasedání MěV patřila volba delegátů a náhradníků na mimořádný sjezd KSČM dne 23. 10. 2021. MěV konstatuje, že tajná volba delegátů na sjezd KSČM byla provedena na Městské konferenci KSČM Ostrava dne 18. 1. 2020 včetně náhradníků, kteří byli určeni jako další v pořadí hlasování městské konference. V dalším bodě jednání MěV projednával návrh postupu přípravy komunálních voleb v r. 2022. Provedl volbu kádrové komise pro přípravu voleb, volbu programové a organizační komise z řad členů  MěV. Dne 6. 9. 2021 byla tajemníkem MěV zaslána výzva do ZO KSČM pro případné další zájemce o práci v programové komisi MěV pro komunální volby v r. 2022. Zájemci se mohou hlásit tajemníkovi MěV na tel. č. 604 421 007 nebo se přihlásit na e-mail: kscmostrava@seznam.cz. Materiál po zapracování připomínek k postupu přípravy komunálních voleb v r. 2022 bude zaslán k seznámení do ZO KSČM. V dalších bodech jednání se MěV seznámil s informacemi a aktualizaci voleb do PS PČR v r. 2021, s plněním usnesení MěV, s činností OKR MěV a s jejími plány práce na II. pol. r. 2021. V ekonomických záležitostech byli členové MěV informováni o plnění rozpočtu OJ za období 1-6/2021 a stavem finančních prostředků na účtech organizační jednotky. Příští zasedání MěV KSČM Ostrava se bude konat dne 11. 10. 2021.

                                                                         Jan Havelka, Tajemník MěV KSČM Ostrava