Informace z MěV KSČM Ostrava

04.12.2020 20:32

MěV KSČM Ostrava dne 24. 11. 2020 schválil formou hlasování „Per rollam“ Výzvu MěV KSČM k okamžitému svolání sjezdu, který je reakcí na informaci, že by sjezd mohl být odložen až na listopad příštího roku. MěV KSČM Ostrava navrhuje, aby ke svolání sjezdu došlo nejpozději do 31 dnů od okamžiku, kdy to bude možné (kdy to dovolí opatření vlády a dalších orgánů přijatá proti šíření viru COVID). Výzva byla následně rozeslána všem okresním a krajským výborům a rovněž členům ÚV KSČM, kteří jsou vyzváni k iniciování hlasování ÚV o předložené výzvě. Výzva byla rovněž zaslána k seznámení předsedům ZO KSČM Ostrava. Téhož dne 24. 11. 2020 se konalo 6. zasedání VV KSČM Ostrava. VV KSČM Ostrava projednal ekonomické záležitosti organizační jednotky, proběhly informace o řešení připomínek a podnětů členů základních organizací a seznámil se s informacemi o plnění usnesení MěV KSČM Ostrava. Se svým informačním příspěvkem vystoupil poslanec PS PČR s. Luzar. Podal informace o daňovém balíčku na r. 2021 a o prodloužení stavu nouze.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři Zpravodaje MěV, dovolte, abych vám jménem MěV KSČM Ostrava popřál příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Jan Havelka, Tajemník MěV KSČM Ostrava