Informace z MěV KSČM Ostrava

30.01.2021 18:11

ÚV KSČM upravil harmonogram termínu v souvislosti s členskými schůzemi a nominačními konferencemi. Na základě schváleného materiálu ÚV KSČM bylo doporučeno schválit  na úrovni okresu kandidáty do Poslanecké sněmovny do konce měsíce ledna r. 2021.  MěV KSČM Ostrava dne 21. 1. 2021 hlasováním formou "Per rollam" rozhodl o volbě kandidátů členy MěV KSČM Ostrava (návrh varianty B - volba delegátů nebyla přijata, i k riziku nedosažení nadpoloviční většiny volebních hlasů vzhledem malého počtu konání nominačních schůzí ZO). Volba kandidátů do PS PCŘ  proběhla dne 28. 1. 2021. Z celkových dvanácti navržených kandidátů získalo dostatečnou podporu sedm níže jmenovaných kandidátů v uvedeném doporučeném pořadí, které bude předloženo Krajskému výboru / krajské konferenci KSČM.

1. JAKUBCOVÁ V. Jaromíra

2. CEPKO Karel

3. LUZAR Leo

4. ČÍP René

5. LENGYEL Peter

6. KOTALA Jan

7. ČUMPELÍK Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o volbě kandidátů pro PS PČR v r. 2021 v rámci MěV KSČM Ostrava byl zaslán na vědomí předsedům ZO KSČM Ostrava včetně sdělení o seznámení s informacemi členy ZO KSČM Ostrava. Dne 25. 1. 2021 se konalo 6. zasedání MěV KSČM Ostrava formou "Per rollam", kde členové MěV byli seznámení s informacemi o plnění usnesení  MěV KSČM Ostrava, o činnosti městské revizní komise KSČM Ostrava. MěV schválil plány práce obvodních koordinačních rad MěV KSČM Ostrava na 1. pololetí 2021 a rovněž byli členové MěV informováni o hospodaření městské organizační jednotky