Informace z MěV KSČM Ostrava

02.07.2021 22:12

Dne 28. 6. 2021 se konalo 9. zasedání MěV KSČM Ostrava. Program obsahoval 14 bodů. MěV rozhodl o podání podnětu k Ústřední rozhodčí komisi KSČM ve věci nesvolání mimořádného sjezdu. Proběhla aktualizace postupu přípravy voleb do PS PČR v podmínkách městské stranické organizace, kde bylo rovněž schváleno personální složení volebního štábu MěV. Dne 9. 6. 2021 se konalo úvodní zasedání volebního štábu MěV KSČM Ostrava s kandidáty do PS PČR, kde byl projednáván materiál k postupu přípravy voleb, a který byl předložen na 9. zasedání MěV. Příští zasedání volebního štábu MěV s kandidáty do PS PČR se bude konat dne 12. 7. 2021. Dále proběhlo schválení rámcového plánu práce Městského výboru KSČM Ostrava na období 7/2021 – 12/2021. Zasedání MěV se budou konat v termínech 6. 9., 11. 10. a 22. 11. 2021. MěV se seznámil s hodnocením činnosti zastupitelů v Zastupitelstvu města Ostravy a v zastupitelstvech městských obvodů Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice, Nová Bělá a Plesná. Jednotlivé zprávy předložili předsedové klubů či zastupitelé za KSČM. V informačních záležitostech byli členové MěV seznámení s činnosti jednotlivých obvodních koordinačních rad, o plnění usnesení MěV a o řešení připomínek a podnětů ZO. K organizačním záležitostem proběhlo schválení zařazení ZO č. 446 v působnosti OKR 4 do působnosti OKR 3 jako ZO č. 346. Příští zasedání MěV KSČM Ostrava se uskuteční dne 6. 9. 2021.

                                                                                                Jan Havelka, Tajemník MěV KSČM Ostrava