Informace z MěV KSČM Ostrava

23.10.2021 23:11

     Dne 11. 10. 2021 se konalo 11. zasedání MěV KSČM Ostrava. Program obsahoval 13 bodů jednání. Proběhla obsáhlá diskuze k výsledkům voleb do PS PČR v r. 2021 a k budoucímu směřování politiky KSČM, kde postupně vystoupili se svými příspěvky členové MěV a lídr kandidátní listiny KSČM MSK s. Leo Luzar. V dalším bodě jednání byli členové MěV a delegáti mimořádného sjezdu KSČM seznámení s podkladovými materiály pro jednání mimořádného sjezdu KSČM dne 23. 10. 2021. Na 18. 10. 2021 byla stanovena schůzka delegátů před mimořádným sjezdem KSČM. V ekonomických záležitostech byl schválen rozpočet organizační jednotky MěV KSČM pro rok 2022, který zřejmě ještě dozná změn vzhledem k výsledkům voleb KSČM a dle pokynů ÚV KSČM. Členové MěV byli dále informováni o plnění usnesení  MěV KSČM Ostrava, o činnosti OKR MěV KSČM Ostrava a městské revizní komise MěV KSČM Ostrava, o řešení připomínek a podnětů členů základních organizací, o plnění rozpočtu OJ za období 1-8_2021a zůstatcích na účtu organizační jednotky MěV KSČM. V ústních zprávách zazněly informace z jednání vyšších stranických orgánů a z jednání zastupitelských sborů. Příští 12. zasedání MěV KSČM se bude konat dne 22. 11. 2021.

Jan Havelka, Tajemník MěV KSČM Ostrava