Informace z MěV KSČM Ostrava

31.03.2022 21:38

1. zasedání MěV KSČM Ostrava se konalo dne 7. 3. 2022. MěV projednal a schválil jednací řád MěV. V dalším bodě jednání se členové MěV usnesli, že VV MěV není potřeba zřizovat a to vzhledem k tomu, že počet členů MěV je dostačující, aby se mohl operativně sejít k projednání úkolů a důležitých záležitostí. V dalším průběhu jednání se členové MěV seznámili s usnesením městské konference KSČM a proběhlo vyhodnocení diskuze městské konference KSČM. Dále se členové MěV seznámili s informacemi o plnění usnesení  MěV, předsedové OKR MěV informovali o situaci v OKR a ZO.

 

MěV schválil vedoucí kandidáty pro komunální volby v r. 2022 v městských obvodech:

 

městský obvod

vedoucí kandidát

Michálkovice

Martin Juroška

Mariánské Hory a Hulváky

Yveta Sekeráková

Radvanice a Bartovice

Ivana Michálková

Město Šenov

Petr Smékal

Proskovice

Václav Kopera

Stará Bělá

František Kaděra

Hrabová

Roman Šimůnek

Plesná

Roman Rajský

Třebovice

Tomáš Adamus

 

V závěru jednání byli členové MěV seznámení s informacemi z vyšších stranických orgánů a ze zastupitelských sborů. V organizačních záležitostech MěV vzal na vědomí zánik dvou ZO.                                                                                                           

                                                                                                          Jan Havelka, tajemník MěV KSČM Ostrava