Informace z prosincového zasedání ÚV KSČM

05.01.2018 16:58

Prosincové zasedání ÚV se zabývalo zejména přípravou X. Sjezdu KSČM, hodnocením voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přípravou voleb, které budou probíhat v roce 2018 (komunální a senátní volby).

Pokud jde o konání X. sjezdu KSČM, VV ÚV KSČM navrhnul konání jednodenního sjezdu v Nymburku, a to 21. 4. 2018. V souladu s usnesením městského výboru jsem předložil návrh na konání sjezdu v únoru. Takovýchto návrhů padlo více a tak jsem nakonec svůj návrh stáhnul a připojil se k návrhu Ústeckého kraje, který navrhoval konání sjezdu nejpozději do dvou měsíců od zasedání ÚV s tím, že sjezd by nebyl jednodenní, ale dvoudenní. Tento návrh však podpořila výrazná menšina členů ústředního orgánu strany. Sjezd se tedy uskuteční dle původního návrhu 21. dubna. Pokud jde o program, tak by se měl sjezd zabývat jednak personálními otázkami, tedy volbou předsedy a místopředsedů strany a jednak budoucím směřováním strany.

V rámci hlasování jsem podporoval také další pozitivní návrhy, které však opět nebyly většinou schváleny. Jako příklad uvedu např. to, že kandidáti na vrcholné funkce by měli možnost předložit své vize a bylo by povinností organizátorů jednotlivých krajských konferencí předložit tyto vize delegátům či návrh, aby brzy po sjezdu následovala programová konference (či programový sjezd), na kterém by nové vedení mohlo předložit nové programové dokumenty.

K předloženému hodnocení voleb zazněly v diskuzi mnoho kritických hlasů vytýkajících zejména nedostatečnou analytickou povahu předloženého dokumentu. Nakonec nebyl tento dokument schválen, ale jen vzat na vědomí.

Pokud jde o přípravu voleb, jednalo se zatím jen o dokument, který obsahoval nejrůznější lhůty pro přípravu programových priorit popř. jiné organizační lhůty. K tomuto materiálu jsem navrhnul doplnění, které bylo obsahové a navrhovalo uložit poslancům, aby v první polovině roku předložili v poslanecké sněmovně zákony, které, jak se domnívám, by oslovily občany zvažující volbu naší strany a zajistily, že se o politice strany bude ve veřejném prostoru hovořit.

Jednalo se o následující návrhy (zde je představuji zkráceně, můj návrh je i vysvětloval): Jednorázové zvýšení minimální mzdy a valorizační mechanismus; Lidové veto (referendum umožňující veřejnosti zrušit zákon); Státní fond pro veřejné vodovody a kanalizace (voda zpět městům); Zákon o surovinách (veřejné vlastnictví a zpracování surovin); Znárodnění majetku bývalé OKD; Veřejné práce za mzdu pro dlouhodobě nezaměstnané (místo sociálních dávek); Zákon proti lichvě; Trestní postih hrubého porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele (např. nelegální práce); Zákon o referendu; Zákon o zdanění finančních náhrad církvím; Sleva na volnočasové aktivity dětí v rámci daně z příjmů; Odebrání pravomoci Vládě ČR v oblasti privatizace podniků.

Tento můj návrh nebyl schválen. Zasedání také doplnilo členy některých komisí ÚV a vzalo na vědomí (kritické) dopisy adresované tomuto orgánu.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM za Ostravu