Informace z prosincového zasedání Zastupitelstva města Ostravy

06.01.2022 22:23

Vstupujeme do dvacátého druhého roku tohoto století a tisíciletí s nadějí, že bude lepší, bohatší, svobodnější, zdravější a šťastnější. Ano, vstupujeme do třetího roku, který výrazně i nadále ovlivňuje pandemie COVID 19 a který nebude zcela jistě jednoduchý.

           

Proto vám všem, čtenářům Zpravodaje MěV KSČM i jejich blízkým přeji do nového roku  zejména pevné zdraví, rodinou i osobní pohodu a spokojenost. Rok 2022 je zároveň  posledním rokem tohoto volebního období zastupitelstva SMO i zastupitelstev všech             23 městských obvodů. Komunální volby, které předpokládáme v závěru září tohoto roku rozhodnou i o dalším směřování KSČM v komunální politice Ostravě a jsem rád, že MěV KSČM přijal v dostatečném předstihu harmonogram jejich obsahové, organizační a kádrové přípravy. Volby do zastupitelstva města a jednotlivých městských obvodů se musí stát hlavním politickým úkolem celé městské stranické organizace.

 

Nyní mi dovolte ohlédnutí za prosincovým zasedáním zastupitelstva SMO. Projednalo přes 70 bodů programu a jako téměř vždy, trvalo do večerních hodin.  Řada bodů byla časově i počtem vystoupení  nejnáročnější. Rozpočet pro rok 2022, Novela Statutu města a projednání materiálu o činnosti orgánů města, zejména Rady města, Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a některé majetkoprávní operace spojené s koupí či prodejem nemovitostí ve vlastnictví města Ostravy. Rovněž byla podána informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 2022. Ještě předtím neprošel návrh revokovat usnesení zastupitelstva, které bylo přijato proti naši vůli a to o přípravě prodloužení  vlivu francouzské společnosti  VEOLIA na provozní společnost OVAK, a.s.. V této souvislosti bych chtěl upozornit, vážené čtenáře, že průběh zastupitelstva lze sledovat v přímém přenosu na webu  www.ostrava.cz  a na stejných stránkách s určitým odstupem si lze přečíst podrobný zápis z jednání, kde se můžete dozvědět i jednotlivá vystoupení, včetně našich zastupitelů, k projednávané problematice. Naše pravidelné informace pro „Zpravodaj“ nemůže vzhledem k jeho rozsahu postihnout všechny naše stanoviska a vystoupení. Neposlední možností je oslovení našich zastupitelů, aby vás informovali o problematice, která jednotlivce  či kolektivy zajímají. Takže k hlavním bodům. Rozpočet pro rok 2022 jsme po sdělení našich výhrad ústy Ing. Macháčka k fondovému hospodaření, k přípravě tramvajové tratě v Ostravě – Porubě, výstavbě koncertní haly, nezapracování  zvýšení dotace pro DP Ostrava pro realizaci bezplatné dopravy pro děti do 15 let či dřívějšímu odmítnutí vytvoření fondu na odkup akcií společnosti OVAK, a.s. podpořili. Vedla nás k tomu skutečnost, že celkově rozpočet reflektuje potřeby jednotlivých odvětví, které mají naši podporu ve volebním programu. Nesouhlasili jsme s přijetím vyhlášky o místním poplatku za odvoz odpadu, kdy jsme navrhli ústy Martina Jurošky osvobození od těchto poplatků děti do 3 let věku a osoby starší 75 let. Přes evidentní verbální  souhlas řady dalších zastupitelů tyto návrhy argumentačně zdůvodněné Martinem Juroškou a Vítem Macháčkem  neprošly. Účinnost vyhlášky je plánována od 1. 1. 2023, tedy s ročním odkladem. Velká diskuse se vedla novele STATUTu města Ostravy a týkala se zejména článku, který řeší dělbu finančních prostředků mezi jednotlivé obvody a snahou PIRÁTů bylo docílit změny, která by vedla k narušení dosavadní většinové shody městských obvodů. Tento návrh nebyl přijat. Tradičně jsme nepodpořili materiál dotýkající se výstavby „mrakodrapu“ v oblasti OC Karolina, kterou chce realizovat společnost  RT TORAX, s.r.o. a o jehož výstavbě, která nemá mimo jiné podporu památkářů , máme vážné pochybnosti s řadou důvodů, které od samého počátku na předchozích jednáních jsme uplatňovali.  Záměr města prodat další „mrakodrap“, tedy výškový dům na ul. Otakara Ostrčila,  s podmínkami vyplývajících z architektonické studie architekty Jiřičné ukáže, zda tato cesta je možná, realizovatelná  a ku prospěchu občanů zejména bydlících v této lokalitě.  Tolik k hlavním bodům zastupitelstva v prosinci 2021.

                                                                                        

                                                                                             JUDr. Josef Babka, Předseda Klubu KSČM  v Z SMO