Informace z ÚV KSČM

03.05.2021 16:55

Dubnové zasedání ÚV KSČM konané za přísných hygienických podmínek dne 17. 04. 2021 v Nymburku, se zabývalo zejména Volbou nového vedení volených funkcionářů ÚV KSČM, Kandidátními listinami pro volby do PS PČR, a informacemi o přípravě XI. sjezdu KSČM. Po úvodu zasedání, vystoupila s. Konečná, která rezignovala na funkci místopředsedkyně pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládeží, tato rezignace byla plénem vzata na vědomí.

Dále bylo vedení členy ÚV KSČM vyzváno, aby rezignovalo, a to z důvodu, že svoji rezignaci deklarovali již v říjnu 2020. Vedení však ke dni konání 11. zasedání ÚV KSČM nerezignovalo s tím, že svoji rezignaci oznámí až na následujícím XI. sjezdu KSČM.

Na to proběhla diskuze, a následné hlasování, ze kterého vyplynula změna programu jednání ÚV KSČM. A to doplnění o odvolání jednotlivých členů vedení ÚV KSČM (tajné hlasování), volba místopředsedu pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládeží, a přesun schválení kandidátních listin do PS PČR, po volbě nového vedení.

Při následném hlasování o odvolání jednotlivých členů vedení byl výsledek hlasování členů ÚV KSČM tento: s. Vojtěch Filip 46 hlasů pro odvolání, s. Stanislav Grospič 47 pro odvolání, s. Václav Ort 49 hlasů pro odvolání, s. Petr Šimůnek 34 hlasů pro odvolání. I přes to, že vedení strany s výjimkou s. Šimůnka, nezískalo ani nadpoloviční důvěru všech členů ÚV (90 členů) při hlasování 78 členů přítomných na jednání, soudruh Filip poté oznámil, že vedení má stále silný mandát.

Následovala volba místopředsedy pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládeží, kde jsem podala k příslušné komisi návrh na s. Milana Krajču, s. Konečná navrhla na tuto funkci s. Luzara, dále byl pro volbu nominován s. Michal Kostka, a s. Jiří Dolejš. Soudruh Luzar se následně těsně před volbou vzdal kandidatury.

V prvním kole bylo hlasováno s. Krajča pro 46 hlasů, s. Kostka pro 18 hlasů a s. Dolejš pro 12 hlasů. V druhém kole byl zvolen s. Krajča.

Soudruh Filip vystoupil s návrhem, aby byly schváleny kandidátky všech krajů, vyjma Ústeckého kraje a kraje Moravskoslezského. Následně byly projednány dopisy zaslané ÚV KSČM, OV KSČM Děčín, ZO KSČM Krupka, OV KSČM Litoměřice. Před projednáváním KL PSPČR, byla přednesena s. Konečnou žádost předsedy KV MRSK KSČM, o schválení dané kandidátky, s tím, že změny budou řešeny na půdě KV MRSK KSČM. A s. Filip již na svém návrhu netrval.

Dále proběhla diskuze členů Ústeckého kraje, která se nesla ve velice nepřátelském duchu. Následně byla ÚV KSČM KL Ústeckého kraje změněna a na druhé místo byla dosazena s. Aulická Jírovcová 46 hlasy.

Celé zasedání bylo cíleně zdržováno organizátory (neschopnost sečtení hlasováni aj.), byla zřejmá prvoplánovost, která nevedla ke změně vedení, vedení ÚV KSČM odmítlo na zasedání ÚV KSČM 17. 04. 2021 v Nymburku převzít odpovědnost, vyslyšet názor většiny členů ÚV KSČM a umožnit obměnu vedení ÚV KSČM svojí rezignací. ÚV KSČM zvolilo s. Milana Krajču za místopředsedu pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládeží. ÚV KSČM schválilo 14 kandidátních listiny do PS PČR. XI. sjezd KSČM je plánován až na listopad 2021 v Brně.  Bc. Jaromíra Valder Jakubcová, členka ÚV KSČM