Informace ze 14. zasedání zastupitelstva SMO

15.03.2016 13:07

Na začátku jednání se, jako již tradičně, přihlásil se svým návrhem na změnu programu občan Ostravy Mgr. Přepiora, jeho návrhu se však žádný z přítomných zastupitelů neujal a tak nebyla změna akceptována. Program s 56ti body byl schválen se stažením bodu 35 - Dopis občana ve věci čipování psů na návrh s. Babky.

Diskuse pokračovala i k bodu č. 1. Informace o činnosti orgánů města. Soudruh Macháček upozornil na to, že na webu Ostravy i po dvou měsících od změny koalice, stále visí programové prohlášení původní koalice.

Zastupitel za ČSSD Hařovský upozornil, že udělením výjimky pro trasu autobusu č. 38, která vede přes centrum města hrozí, že nedodržením podmínek udržitelnosti projektu může Ostrava přijít až o 60 mil. Kč ze švýcarských fondů. Radní pro dopravu Semerák (hnutí Ostravak) jej ujistil, že má podklady, že k porušení kritérií nedošlo, protože opatření je přechodné do zprovoznění trolejbusového spojení.

 

Soudruh Juroška kritizoval nové ceny jízdného, dle poskytnutých informací lze konstatovat, že se opět jedná o zdražení u dlouhodobých jízdenek - zrušení 2 a 3 zónových jízdenek, opět se počítá s dalším propadem tržeb! Stejná situace je i u prodeje papírových jízdenek - je počítáno s propadem. Požádal ředitele DPO o kalkulaci kolik by stálo zavedení pouze jedné zóny pro celou Ostravu, pokud by zůstala zachována stávající cena za jednu zónu.

Zastupitel za ČSSD Palyza se otázal na komentář radního Semeráka v novinách kdy řekl, že pozice opozice v dozorčích radách byla oslabena cíleně pro vazby mezi vedením společností a polit stranami. Jako příklad uvedl hlasování v DR DPO kde hlasovalo ČSSD a komunisté, spolu s odboráři. Toto tvrzení Palyza odmítl. Podpořil jej s. Šebesta s tím, že v roce 2015 nebyl v DR žádný odborář a žádá dementování Semerákova tvrzení v MF. V DR pracovali vždy ve prospěch občanů Ostravy a osočování Semeráka se jej dotýká.

Dále byly projednány předřazené body, ke kterým podali občané Ostravy své podněty. Jedním z nich byl bod č. 4 Žádost o vyvěšení vlajky Tibetu. V tomto bodě nebyla koalice jednotná, zatímco primátor nedoporučil vyvěšení, zastupitel Polák za Ostraváka opět jako loni loboval za vyvěšení. Soudruh Jakubek odmítl vyvěšení vlajky a upozornil, že Čína až v roce 1959 zrušila otroctví a poddanství v Tibetu, poukázal na pokrytectví této kampaně. Soudruh Babka ve svém vystoupení prohlásil, že na radnici patří vlajky ČR a EU a žádná jiná vlajka tam nepatří. Pro vyvěšení vlajky hlasovalo pouze 14 zastupitelů, návrh nebyl přijat.

Následoval, jako již tradičně bod Podání občana P.H. k projednávání jeho žádosti o změnu Vyhlášky která ukládá povinné čipování psů. Občan P.H. upozornil zastupitele, že podal stížnost na jednání zastupitelstva na ministerstvo vnitra. K tomuto, ale i ostatním bodům z této sady vystupoval opakovaně občan Mgr. Přepiora člen Strany svobodných občanů, který opět vyhrožoval a atakoval primátora, radu i zastupitele. Opět měl předvolební rétoriku a zneužíval k ní nejen požadavky proti čipování psů. Primátor opět připomněl přípravu novelizace této vyhlášky.

Jedním z bodů, jimiž si stávající koalice upevňuje postavení, byl bod 56 Odvolání jednatele ODIS, v důvodové zprávě nebyl uveden důvod odvolání. Radní Semerák na dotaz s. Jakubka odpověděl, že za odvoláním byly dlouhodobé problémy s komunikací se starosty i zaměstnanci. Prohlásil, že o odvolání může rozhodnout sám. Odvolávání pokračovalo i v bodě 7, kde byl po dlouhé diskusi nad špatně připraveným materiálem, odvolán z dozorčí rady DPO člen ČSSD Ing. Hařovský. Dalším bodem v tomto duchu byl i bod 55 Odvolání jednatele Ostravského informačního servisu, kde stávajícího jednatele bez výběrového řízení nahrazuje zastupitel Hrabové za Hnutí Ostravak Ing. Šumbera, který v současnosti pracuje ve společnosti RPG byty. Zajímavou informaci je i odstoupení jednatelky DK Poklad Bc. Zapletalové, novým jednatelem byl do doby dokončení rekonstrukce jmenován náměstek Pražák.

Posledním diskutovaným bodem byl bod č. 44 Fúze (sloučení) společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. Primátor uvedl, že důvod rozdělení, možný prodej pominul, investor se nenalezl a proto je výhodnější obě společnosti opět sloučit. Zjednoduší to řízení zadávání zakázek pro město, zamezí se dvojímu zdanění. Soudruh Babka uvedl, že klub sloučení podporuje, byli jsme proti rozdělení, ale způsob jakým je sloučení odůvodněno, a jak je připravováno není adekvátní. Upozornil na připravovanou novelizaci Občanského zákoníku, po které by byla fúze tak, jak je připravována neplatná. Primátor na tyto argumenty reagoval návrhem na změnu usnesení, ve které je uvedeno, že se jedná o záměr sloučit obě společnosti. S touto úpravou bylo usnesení schváleno.

 

Po překonání kontroverzních bodů programu proběhlo další jednání zastupitelstva věcně a byly projednány materiály se záměry prodejů, vlastní prodeje a nabytí majetku, případně směny pozemků, a také poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu v oblasti sociální, kultury a sportu.

Na závěr požádal s. Šebesta primátora o informace k probíhajícím forenzním auditům, bylo nám řečeno, že je hotov audit k Městské nemocnici a že podrobnější informace bude poskytnuta na příštím zasedání zastupitelstva.

Závěrem mohu jen konstatovat, že i toto jednání nebylo po profesionální stránce připraveno tak, jak jsme byli zvyklí v minulém volebním období, je vidět, že stabilní obslužný aparát je velmi důležitý, zdá se, že tuto pravdu ještě obě hnutí nepochopila.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy, www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Yveta Sekeráková, zastupitelka města za KSČM