Informace ze 17. zasedání Zastupitelstva MSK

02.10.2020 09:15

V září proběhlo 17. zasedání Moravskoslezského kraje, poslední v tomto volebním období. Na programu bylo 145 materiálů. Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2019 předložil osobně gen. Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zpráva o stavu požární ochrany v kraji obsahuje vyhodnocení výkonu státního požárního dozoru, preventivně výchovné činnosti, záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany. Na návrh předsedy klubu zastupitelů KSČM JUDr. Josefa Babky bylo usnesení doplněno o formulaci: „Zastupitelstvo kraje oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje“. Dalším bodem, který se týkal města Ostravy byl požadavek měst a obcí na zrušení poplatku za užívání silnice D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Formulaci usnesení předložil předseda klubu s. Babka a bylo schváleno všemi zúčastněnými zastupiteli. Tato záležitost se projednávala následně i na Zastupitelstvu města Ostravy. A také zde bylo přijato usnesení se zásadním nesouhlasem se zpoplatnění této části silnice. Dále s. Babka vystoupil s dotazem na další provozování helikoptéry Policie ČR na IVC ve Výškovicích. Z jednání, která měl, vyplývá, že policejní prezidium zvažuje možnost ji stáhnout z Ostravy z důvodu nedostatků pilotů. Tato varianta by byla popřením dlouhodobého boje celé politické reprezentace kraje. Kraj se spolu s městem podílel na vytvoření zázemí řádově desítkami mil. Kč. Pokud by byly tyto informace relevantní, požádal hejtmana kraje, aby nejen jako hejtmana kraje, ale i jako poslance Parlamentu České republiky velmi důrazně intervenoval u ministra vnitra, aby tomuto kroku bylo zabráněno. Ve vztahu k přípravě rozpočtu na rok 2021 se pokračuje podle parametrů odsouhlasených na předchozím červnovém zastupitelstvu. Stávající vedení kraje do něj nechce zásadněji vstupovat a nechá otevřenou cestu k rozpočtu novému zastupitelstvu, zvolenému v říjnových krajských volbách. Byla prezentována pracovní studie tzv. Velkého Mošnova. Tedy záměru širšího využití území v okolí Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Toto území je plánováno využít jako logistický uzel, využívající dostupnosti silniční, železniční a letecké cargo dopravy. V bloku projednávaných materiálů z oblasti zdravotnictví vystoupil s. Babka z dotazem na situaci v Bílovecké nemocnici. Uvedl, že v rámci svých aktivit navštívil Bílovec, kde jej na radnici i zaměstnanci Bílovecké nemocnice upozornili na možnost, že stávající vedení kraje plánuje omezit chirurgické oddělení v této nemocnici. JUDr. Babka chtěl po náměstkovi Gebauerovi jednoznačné veřejné vyjádření, že tomu tak není. Následně se k tomu náměstek pro zdravotnictví vyjádřil, že se nic takového neplánuje. Situaci v krajském zdravotnictví je však nutné stále sledovat a na případné nevhodné kroky, směřující k omezení kvality a dostupnosti lékařské péče reagovat. Že je zdravotnictví v kraji ožehavým tématem potvrdily i dotazy občanů, kteří postupně vystupovali v bloku jim určeném. Jako aktuální téma byly zmíněny i výstupy z jednání v rámci programu RE:START. Na základě schválení finančních podmínek pro víceletý finanční rámec je pro Moravskoslezský kraj aktuální informace o možnosti čerpat zdroje v hodnotě 100 mld. Kč pro následující období. Jedná se však o částku pro všechny 3 uhelné kraje v ČR. I tak je částka určená pro MSK přibližně 40 mld. Kč. Vláda ČR rozhodla, že tento „Fond spravedlivé transformace“ bude mít vlastní operační program a jeho řídící orgán bude Ministerstvo životního prostředí. V závěru zasedání zastupitelstva předseda klubu KSČM poděkoval za spolupráci a respekt všem kolegům nejen v zastupitelstvu kraje, ale i ve výborech a komisích. Poděkoval i celému aparátu krajského úřadu. Dodal, že se těší na spolupráci v dalším zastupitelstvu kraje.

Do voleb je již jen několik dnů, využijme je tak, aby zastoupení KSČM bylo maximální!

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva Moravskoslezského krajeV září proběhlo 17. zasedání Moravskoslezského kraje, poslední v tomto volebním období. Na programu bylo 145 materiálů. Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2019 předložil osobně gen. Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zpráva o stavu požární ochrany v kraji obsahuje vyhodnocení výkonu státního požárního dozoru, preventivně výchovné činnosti, záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany. Na návrh předsedy klubu zastupitelů KSČM JUDr. Josefa Babky bylo usnesení doplněno o formulaci: „Zastupitelstvo kraje oceňuje práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje“. Dalším bodem, který se týkal města Ostravy byl požadavek měst a obcí
2
na zrušení poplatku za užívání silnice D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Formulaci usnesení předložil předseda klubu s. Babka a bylo schváleno všemi zúčastněnými zastupiteli. Tato záležitost se projednávala následně i na Zastupitelstvu města Ostravy. A také zde bylo přijato usnesení se zásadním nesouhlasem se zpoplatnění této části silnice. Dále s. Babka vystoupil s dotazem na další provozování helikoptéry Policie ČR na IVC ve Výškovicích. Z jednání, která měl, vyplývá, že policejní prezidium zvažuje možnost ji stáhnout z Ostravy z důvodu nedostatků pilotů. Tato varianta by byla popřením dlouhodobého boje celé politické reprezentace kraje. Kraj se spolu s městem podílel na vytvoření zázemí řádově desítkami mil. Kč. Pokud by byly tyto informace relevantní, požádal hejtmana kraje, aby nejen jako hejtmana kraje, ale i jako poslance Parlamentu České republiky velmi důrazně intervenoval u ministra vnitra, aby tomuto kroku bylo zabráněno. Ve vztahu k přípravě rozpočtu na rok 2021 se pokračuje podle parametrů odsouhlasených na předchozím červnovém zastupitelstvu. Stávající vedení kraje do něj nechce zásadněji vstupovat a nechá otevřenou cestu k rozpočtu novému zastupitelstvu, zvolenému v říjnových krajských volbách. Byla prezentována pracovní studie tzv. Velkého Mošnova. Tedy záměru širšího využití území v okolí Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Toto území je plánováno využít jako logistický uzel, využívající dostupnosti silniční, železniční a letecké cargo dopravy. V bloku projednávaných materiálů z oblasti zdravotnictví vystoupil s. Babka z dotazem na situaci v Bílovecké nemocnici. Uvedl, že v rámci svých aktivit navštívil Bílovec, kde jej na radnici i zaměstnanci Bílovecké nemocnice upozornili na možnost, že stávající vedení kraje plánuje omezit chirurgické oddělení v této nemocnici. JUDr. Babka chtěl po náměstkovi Gebauerovi jednoznačné veřejné vyjádření, že tomu tak není. Následně se k tomu náměstek pro zdravotnictví vyjádřil, že se nic takového neplánuje. Situaci v krajském zdravotnictví je však nutné stále sledovat a na případné nevhodné kroky, směřující k omezení kvality a dostupnosti lékařské péče reagovat. Že je zdravotnictví v kraji ožehavým tématem potvrdily i dotazy občanů, kteří postupně vystupovali v bloku jim určeném. Jako aktuální téma byly zmíněny i výstupy z jednání v rámci programu RE:START. Na základě schválení finančních podmínek pro víceletý finanční rámec je pro Moravskoslezský kraj aktuální informace o možnosti čerpat zdroje v hodnotě 100 mld. Kč pro následující období. Jedná se však o částku pro všechny 3 uhelné kraje v ČR. I tak je částka určená pro MSK přibližně 40 mld. Kč. Vláda ČR rozhodla, že tento „Fond spravedlivé transformace“ bude mít vlastní operační program a jeho řídící orgán bude Ministerstvo životního prostředí. V závěru zasedání zastupitelstva předseda klubu KSČM poděkoval za spolupráci a respekt všem kolegům nejen v zastupitelstvu kraje, ale i ve výborech a komisích. Poděkoval i celému aparátu krajského úřadu. Dodal, že se těší na spolupráci v dalším zastupitelstvu kraje.
Do voleb je již jen několik dnů, využijme je tak, aby zastoupení KSČM bylo maximální!
Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje