Informace ze 8. jednání ZMO dne 25.5.2011

27.05.2011 07:26

 Oficiálně 8. zasedání ZMO zahájil primátor Petr Kajnar. Jak se stalo již nedobrým zvykem, zahájil debatu politický klub Ostravak, tentokrát na téma „střet zájmů“. Před nějakým časem bylo členům hnutí Ostravak vytknuto neinformování zastupitelů před hlasováním o možném střetu zájmů. Tuto výtku někteří členové tohoto hnutí nesou velmi těžce a jsou nyní ochotni žádat hlasování o střetu zájmu i v absolutně banálních věcech, kdy zvažují, jestli se jedná o konflikt zájmů, když děti zastupitele chodí do školy, která žádá grant nebo dotaci. Věřím, že občané pochopí z jednání hnutí Ostravak, že jim jde jen o laciný populizmus - být slyšet, ať jde o cokoliv.

     Primátor také informoval o svém jednání s představiteli vlády a primátory Plzně a Brna o rozpočtovém určení daní. Doufá v podporu poslanců napříč politickým spektrem za nekrácení rozpočtového určení daní pro tato města. Jen v případě našeho města se jedná o desítky milionů korun. Ministr financí Kalousek bohužel nepovažuje předložené argumenty za tak závažné, aby změnil svůj názor na podporu malých obcí (5-10 tis. obyvatel). Jelikož je TOP 09 spojena se starosty těchto měst, je jeho postoj zcela zřejmý.

    Delší debata se rozproudila kolem materiálu č. 57 týkajícího se budoucí výstavby na náměstí Republiky. Jednalo se o žádost na změnu původní smlouvy investora, která je z našeho pohledu spíše o právní diskusi nad sankcemi a zárukami. Na druhé straně  je dobrá zkušenost z minulosti a snaha pomoci investorům v rámci krize. Klub zastupitelů KSČM se přiklonil ke kontinuitě kvalitních právních smluv města a podpořil stažení tohoto bodu spolu s předložením právní komisi k posouzení. Koalicí ČSSD - ODS jsme byli přehlasováni.

     U materiálu č. 40 týkajícího se bilingvistické cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostrava. zaznělo v diskusi, že existují tři subjekty s velmi podobným názvem, které je možné laicky zaměnit. V žádosti je uveden název školy, který není registrován MŠ, ale poskytuje služby na povolení ministryně školství. Z pohledu některých zastupitelů je to problém, zvláště když školská komise neměla tento materiál k projednání. Trochu zmatená diskuse, která se od faktických problémů přelévala do osobní roviny a vyústila do procedurální chyby řídicího jednání primátora Kajnara, na kterou upozornil s. Babka. Připomněl, že o rozdělení bodu a možnosti hlasování jednotlivě se nikdy v minulosti nehlasovalo, ale vždy se vyhovělo žadateli. Klub KSČM k tomuto jednání nehlasoval. Další jednání zastupitelstva již probíhalo dle schváleného programu

     Všichni občané Ostravy mají možnost, díky iniciativě zastupitelů za KSČM, se na materiály pro zastupitelstvo podívat na internetu. A to nejen po jednání zastupitelstva, ale i předem! Pokud budete mít k některým materiálům připomínky, podněty, nebo máte odlišný názor, nestyďte se a kontaktujte nás. Ať již prostřednictvím předsedů ZO nebo přímo na jednotlivé zastupitele.

Leo Luzar