Interpelace a další informace poslance Reného Čípa

31.03.2014 21:46

Vážené soudružky, vážení soudruzi, dovolte, abych pokračoval ve Vašem informování z dění v PS PČR a dalších pracovních záležitostech spojených s výkonem mandátu poslance.

Dne 20.4.2014 byl prakticky prvním dnem, kdy se odehrály v PS interpelace poslanců na členy vlády. Poprvé se interpeloval předseda a ministři nové vlády vzešlé z říjnových voleb. Na tento den jsem měl připraveny 4 interpelace. Jednalo se 2 krát o interpelaci k současnému stavu na Ukrajině, dále pak o interpelaci týkající se nedodržování zákoníku práce některými zaměstnavateli a tou poslední byla interpelace k termínům dostavby rychlostní komunikace 1/11 - konkrétně úseku obchvatu městského obvodu Poruba. Protože na interpelace je ve sněmovně přesně vymezený čas a počet poslanců přihlášených mnohdy tento čas překračuje, dochází před jejich zahájením k losování pořadových čísel. Každá konkrétní interpelace má své číslo a Vy tudíž nemůžete ani rozhodnout, které je pro Vás důležitější a vybrat si pořadí v jakém budete interpelovat. Tím se stalo to, že jsem měl možnost interpelovat jen jednou a to v problematice výběru zraněných, kteří byli přepraveni českým leteckým speciálem k léčení z Ukrajiny do ČR. Jedná se samozřejmě o zraněné z nepokojů, které se tam odehrávají. Nebudu Vám zde vypisovat celé znění mé interpelace a odpověď ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, rád bych Vás v tomto směru odkázal na webové stránky poslanecké sněmovny (www.psp.cz), kde najdete veškeré informace. Vše co zaznělo ve sněmovně je ve „stenoprotokolech“ v písemné formě a také tam lze najít zvukový záznam. Další interpelace na které nedošlo tedy podám znovu a budu Vás o všem podstatném včas informovat.

Dalším bodem jednání PS o kterém bych chtěl napsat, bylo hlasování o návrhu KSČM na provedení referenda o zrušení církevních restitucích. Náš návrh byl po bouřlivé diskusi zamítnut již v prvním čtení, kdy se pro jeho zamítnutí většinově vyslovili poslanci ANO, TOP09-S, ODS a KDU-ČSL. Samotnému finálnímu hlasování předcházelo několik zpochybněných hlasování o možnosti jednat i po 19:00 hodině, kdy toto 2 krát neprošlo a až po námitkách některých poslanců kteří chtěli náš návrh rychle shodit ze stolu, se jim to nakonec napotřetí podařilo.

Dále bych Vás rád informoval, že jsem se stal členem podvýboru rozpočtového výboru pro oblast daní, cel a loterií a také členem podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy. Kdokoli z Vás, který by měl v této oblasti nějaké náměty či připomínky (mohou být samozřejmě i jiné) se může každé pondělí obracet na poslaneckou kancelář v budově MěV, jak bylo uvedeno již v březnovém zpravodaji.

Posledním bodem dnes je informace o mé účasti na setkání na velvyslanectví ČLR s novou velvyslankyní a vice-ministrem vlády ČLR pro mezinárodní spolupráci a členem předsednictva ÚV KS Číny s.Zhou Liem. Probírala se mj. vízová politika, pravidelné letecké spojení Praha-Peking a vzájemná obchodní výměna. Výsledky těchto jednání se však neprojeví ihned, ale až s časovým odstupem a potřebným ochotným přístupem naší vlády k těmto záležitostem.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR