Investice města a dnešní doba

04.12.2020 20:43

Poslední dobou, která je poznamenána propadem finančních prostředků kvůli trvající pandemii nemoci covid-19 a jejího dopadu do ekonomiky státu, ale i krajů a měst často přemýšlím o smysluplnosti některých rozhodnutí, které prosadila stávající koalice ve vedení města Ostravy. Mám rád tenis, zejména ten ženský, ale opravdu byla nutná v této době třímilionová podpora pro organizátora mezinárodního turnaje v tenisu v Ostravě, kterého se nemohla zúčastnit sportovní veřejnost? Zvažte sami. Větší nesouhlas však vyslovuji s některými rozhodnutími v oblasti nakládání s majetkem města a jeho investicemi. Zejména mám na mysli rozhodnutí (napodruhé) o výstavbě bytů v „Nových Laubech“ v centru Ostravy. Město bylo vlastníkem těchto cenných pozemků, kde mohlo investovat do výstavby vlastních obecních bytů pro nájemní bydlení, které by přispěly k potřebnému oživení centra města, a zároveň by si zajistilo pravidelný dlouhodobý příjem do městské pokladny z nájmu. Místo toho, dle předloženého projektu soukromého investora vznikne mimo jiné 85 bytových jednotek, kde minoritní část 31 bytů bude odkoupena městem, a zbytek mohou odkoupit soukromí investoři. Tedy mohou se stát tzv. investičními byty bez garance, že tam budou bydlet stálí nájemníci. A to nehovořím o tom, že v tomto bytovém komplexu bude město minoritním spoluvlastníkem se všemi negativy, které to provázejí. Stručně řečeno, dobrá volba pro investora, špatná volba pro město. Třetím, a pro tento příspěvkem posledním, je doplnění zvláštního fondu pro výstavbu nové koncertní haly, která v konečném výsledku může stát přes dvě miliardy korun z veřejných rozpočtů. Dalších 50 milionů chce Rada města dle metodiky pro tvorbu rozpočtu alokovat do rozpočtu 2021. V tomto fondu, ze kterého se platí a bude platit projektová dokumentace, inženýrský dozor, licence a další práce spojené s vlastní přípravou realizace stavby, bude dle předpokladu ke konci roku 225 milionů. Co mě znervózňuje, je skutečnost, že nejsou doposud zcela jasně zajištěny (byť slíbené) finanční prostředky pro výstavbu ze strany státu. Myšlenka, že si koncertní síň postavíme z vlastních prostředků, je pro mě nemyslitelná. Předpokládaný objem peněz by znamenal omezení a mnohdy zrušení řady potřebnějších akcí v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství, veřejného osvětlení a řady dalších věcí, které jsou v současné době potřebnější a ku prospěchu občanů, ale i investic obvodů, kde v řadě případů chybí kanalizace a další infrastruktura. Ano, myslím si, že koncertní síň je v současné době stavbou zbytnou, a proto jsme nový příděl do fondu na stavbu koncertní síně nepodpořili na rozdíl od podpory fondu na rekonstrukci městské nemocnice.

JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO