Jak to vidí zastupitelé Pro a proti?!

21.12.2019 12:17

V říjnovém vydání Ostravské radnice jsem v článku o metodice rozpočtu na rok 2020 slíbil, že klub KSČM nerezignuje na záměr převzetí kontroly nad provozováním vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě a že v nejbližším období do jednání zastupitelstva předloží samostatný materiál k tomuto tématu. Stalo se tak na listopadovém zastupitelstvu, kdy jsme předložili záměr nabytí akcií společnosti Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. od společnosti SUEZ Groupe. Tento záměr, který náš klub dlouhodobě prosazuje, předpokládal převzetí akcií v souvislosti s ukončením koncesní smlouvy na provoz, která má platnost do konce roku 2024. Předesílám, že tento záměr nezískal většinovou podporu zastupitelstva města, přestože většina politických stran a hnutí (ANO, Piráti, ČSSD, SPD i programové prohlášení Vlády ČR) ve svých programech deklaruje snahu získat zpět kontrolu nad vodou a její distribuci včetně ovlivnění cenové politiky. Je pravda, že každá trochu jinak, ale z pohledu předloženého záměru bylo jejich zamítavé stanovisko (mimo hnutí JEDNOTNÍ) nejen pro nás nepochopitelné. Ne, není naším zájmem a cílem zpochybňovat činnost dosavadního provozovatele vodárenské sítě, bylo dosaženo pozitivních výsledků k eliminaci ztrát vody při její distribuci a řady dalších opatření. Přesto jsme přesvědčeni, že na vlastní infrastruktuře by město mělo hospodařit samo a tak, aby nebyly odváděny zisky do zahraničí. Jen za období let 2008-2018 odteklo z dispozice města 624 mil. korun, které mohly být využity např. pro modernizaci vodovodní a kanalizační sítě či pro budování chybějící kanalizační sítě v Ostravě. Případná a námi navrhovaná usnesení mohla být základem dalších analýz přínosů pro město vyplývajících z plného ovládnutí společnosti, která provozuje městskou infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Stávající koalice to odmítla i přesto, že vlastní rozhodnutí bude spočívat v roce 2024 na jiné politické reprezentaci vzešlé z voleb do zastupitelstva města v roce 2022. Zaostali jsme pozadu za řadou měst a obcí, které k tomuto kroku přistoupily jako například Plzeň, Praha, obce v Libereckém kraji, ale i například zahraničních města jako je Berlín. A to je škoda! Nezbývá, než uvedenou myšlenku dále prosazovat a klub KSČM to našim spoluobčanům programově slibuje. Závěrem jménem našeho klubu přeji všem čtenářům krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2020.

                                                                                     

                                                                                           JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v Z SMO