Jaký je ve skutečnosti K. Schwarzenberg?

25.01.2013 11:12

 

Sdělovací prostředky nám líčí K. Schwarzenberga jako „slušňáka a gentlemana“, jeho volebním sloganem je „slušně, poctivě a spravedlivě“. Včera, při poslední volební diskuzi ukázal však svou pravou tvář netolerantního, urážlivého a neslušného člověka, když na otázku válečného veterán od Tobruku plukovníka Pavla Vranského zda mu „jde víc o čest nebo funkci“ odpověděl, že „generál navzdory svému vysokému věku jen uráží“.

Jak si může K.Š. vůbec dovolit vůči bojovníkovi za svobodu něco takového vůbec říci? Jak to, že není schopen, sám již taky starší člověk, mít úctu ke staršímu člověku a navíc člověku, který riskoval život za naší svobodu? Asi mu to moc neříká, skoro bych se mohl domnívat, že ho dlouhodobý pobyt v Rakousku nějak ovlivnil v hodnocení účastníků boje proti německému fašismu. Asi si více cení bojovníků proti komunismu.

            Zřejmě, oproti vytvořené legendě, neumí K.Š. při otázkách na tělo zachovat klid, nadhled a nestrannost. Je to tedy skutečné vhodný kandidát na našeho prezidenta?

            Podle mého názoru nedokázal K.Š. ve volební diskuzi věrohodně podat svůj názor na Benešovy dekrety, stále se jen vykrucoval z přímé odpovědi o jejich vhodnosti. Zřejmě je stále odmítá a bojí se to veřejně říci.

            Velmi nevěrohodně zní jeho tvrzení, že bude i prezidentem všech, i „chudých“ lidí, když na druhé straně obhajuje politiku současné Nečasové vlády i jeho výmluvy kolem jeho postoje k amnestii Václava Klause.

Zajímavé okolnosti jsou uvedeny v článku „Studentka důrazně varuje před Schwarzenbergem: Je to jedna velká manipulace

 

Zpracoval: Jan Jančura, dne 25.1.2013