Jediná KSČM byla proti zákonu o neomezeném řetězení pracovních poměrů

27.03.2013 20:20

KSČM jako jední strana v parlamentu dnes, 27.3.2013 nedosouhlasila novelu zákoníka práce, která dále omezuje práva zaměstnanců tím, že dovoluje neomezené řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Důvody proč KSČM nesouhlasila s touto novelou jsou zřejmé s níže uvedeného vystoupení Stanislava Grospiče v parlamentu.

Z vystoupení poslance KSČM Stanislava Grospiče:

Děkuji, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, máme teď před sebou v třetím čtení senátní návrh novely zákoníku práce, a musím říci s určitou vnitřní satisfakcí, že skutečně došlo k tomu, čeho jsem se obával, když jsem tady hovořil v prvním čtení a říkal jsem, že někdy i dobrý úmysl může se vymknout kontrole a může mít dalekosáhlé následky.

Otázka uvolnění, řetězení pracovních poměrů na dobu určitou je samozřejmě velkým problémem. Možná že by bylo mnohem lepší vrátit se k dřívější úpravě, kterou znal zákoník práce bezprostředně po svém přijetí v roce 2006, ale myslím si, že cesta, která tady byla nastíněna v senátním návrhu, se vysoce mine svým účinkem a nepřispěje ani k stabilizaci pracovních míst, ani nezabrání úbytku pracovních míst, a ani nepřispěje k ochraně zaměstnanců dlouhodobě, spíš vytvoří obrovskou oblast, která posílí ekonomický tlak na zaměstnance, a ti ve snaze, udržet si za každou cenu své pracovní místo, budou ochotni přijímat stále více práci méně placenou, hůře placenou za stále pro ně velice zatěžujících a vysilujících podmínek, ekonomických podmínek, a jen proto, že budou chtít mít určitou perspektivu a jistotu, že po určité době, teď už ne tří let nebo třikrát tří let, ale třeba i po době kratší či výrazně delší, se prostě zaměstnavatel rozhodne s nimi znovu uzavřít nový pracovní poměr, a rovněž na dobu určitou, protože budou vystaveni ekonomickému tlaku zabezpečení svých rodin a třeba i placení hypoték.

Možná, že by stálo za pozornost to, co přinesly počátkem tohoto týdne některé deníky, jakou informaci, tak i zde zmínit, že téměř 25 % zaměstnanců přiznává, že pracuje nad rámec své pracovní doby a je ochotno přijmout jakoukoli práci a na jakoukoli formu úvazku, jen proto, aby bylo schopno se uživit a zabezpečit své příjmy, a že dalších téměř 50 % zaměstnanců přiznává anonymně, že v podstatě v takovémto režimu pracují a zaměstnavatelé je k tomu nějakou formou nutí.

Já bych chtěl v této souvislosti říci, že pro KSČM jsou v podstatě výrazně nepřijatelné i pozměňovací návrhy, které byly načteny v průběhu druhého čtení v Poslanecké sněmovně, a to zejména pozměňovací návrh, který hovoří o tom, že by se mohlo umožnit podání výpovědi bez udání důvodů ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnancům.

Rozumím tomu, že by šlo o takové rozvolnění pracovně právních vztahů, které by v žádném případě nevyřešilo problémy pracovního trhu s úbytkem pracovních míst, tzn., jejich nahrazení, že by nebylo dobré, aby se do našeho právního řádu dostala jakákoli možnost, která by snižovala ochranu zaměstnanců ve vázaném vztahu vůči zaměstnavatelům při složitosti jejich postavení a nerovném postavení, které je vyvažováno zvýšenou měrou jejich ochrany.

 

My jsme jako Komunistická strana Čech a Moravy ochotni, a byli ochotni, diskutovat o jednom pozměňovacím návrhu, který se v podstatě týkal krácení základní přestávky mezi dvěma směnami z 12 na 11 hodin. Diskutovali jsme o tom v souvislosti s tím, že takováto úprava byla na základě výjimek dřívější úpravy v našem právním řádu do roku 2000, a že v určitých segmentech zdravotnictví nebo zemědělství je na základě výjimek nebo dopravy takováto výrazná změna pracovně právní úpravy obsažena, a že by bylo dobré tedy vyjít vstříc i požadavkům zaměstnanců a jejich organizací je zastupujících v segmentu energetiky, aby rovněž tato možnost byla takto upravena. Nemyslím si, že je dobré jít cestou, jakou zvolilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které řeklo, že rozumí této potřebě, ale nechce jít cestou specifických výjimek pro jednotlivé obory činnosti, ale chce plošně tuto možnost promítnout do celého zákoníku práce vůči ostatním, potencionálně všem zaměstnancům, i samozřejmě zaměstnavatelům, kteří ji budou moci využívat. Myslím si, že dojde k velkému opět rozvolnění jednoho poměrně dlouhodobého a stabilního opatření, o kterém tady nebyla diskuse. Myslím si, že se ukazuje na základě i diskuse ze strany odborových svazů, že zcela neplatí, že byl dosažen určitý konsenzus mezi odborovými svazy v této otázce, a jsou některé odborové svazy, které mají s tímto problém a uvědomují si, že to může mít dalekosáhlé negativní dopady, samozřejmě do toho segmentu pracovního práva a ochrany vůči zaměstnancům.

Já bych z tohoto pohledu tady chtěl říci, že mým stanoviskem, i stanoviskem Komunistické strany Čech a Moravy v tento moment je nepodpora předloženého návrhu senátní novely zákoníku práce.