Jsou to novodobí otroci, vděční za jakoukoli finanční odměnu za to, co dělají

31.08.2020 12:36

Projev poslance Leo Luzara na 55. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2020, k návrhu změny zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, dovolte mi, abych trošku vybočil ze všeobecného euforismu, který tady vládne nad tímto návrhem zákona. Dokonce i tím, že by měl být přijat v devadesátce, aby co nejrychleji, nejrychleji, nejrychleji řešil problémy. Ale jestli něco je v České republice novodobé pracovní otroctví, tak je to přesně dohoda o pracovní činnosti. Protože v původním záměru těchto dohod o provedení práce a pracovní činnosti byla hlavně pomoc například studentům, například těm, kteří si chtějí přivydělat, kteří mají svůj zdroj příjmů a k tomu zdroji příjmů chtějí vykonávat nějakou další činnost. Všichni si tady dokážeme představit ty pracovníky, kteří si takhle pomáhají. Ale na co se úplně zapomíná, že postupem doby se z toho stal základní pracovní příjem mnoha lidí. V desítkách služeb různých, komunálních, dalších jsou tito nájemní otroci najímáni v rámci těchto činností a potom se můžeme divit, a vláda se snaží to nějak řešit, že mají minimální důchody, že mají minimální zabezpečení sociální, že ve stáří potom opravdu nemají z čeho žít. Ale co z toho pramení? Z čeho to pramení? Pramení právě tady z tohoto zneužívání těchto dohod o pracovní činnosti. Mě by opravdu zajímalo v té všeobecné euforii a hluku, který tady v této Sněmovně vládne, jak už se všichni těšíte na prázdniny, jestli vás někoho zajímalo, jak tito lidé dneska opravdu žijí a fungují. Jak jsou zneužíváni. Myslíte, že někdo z nich dodržuje těch 20 hodin týdně, že víc nemůže pracovat? Opravdu tomu věříte, že někdo kontroluje, že ti, kteří tu dohodu mají, pracují opravdu jenom těch 20 hodin? Oni mnohdy pracují podstatně více, i nad úvazek 40 hodin. Ale nikde se to nevykazuje. Myslíte, že někdo viděl kontrolu, která jde tyto lidi kontrolovat, když někde sekají trávu? Nikdo nepřijde. Jsou to novodobí otroci, kteří jsou opravdu vděční za to, že něco mají jako finanční odměnu za to, co dělají. Ale náš cíl by měl být, aby to nebylo o těch penězích, ale o těch lidech a na ty tady trošičku zapomínáme v rámci velké euforie, jak ty dohody jsou dobré a jak jim musíme k těm dohodám pomoci. Úmyslně se zatajují tito lidé, pro které je to jediný příjem a jedinou smlouvou, kterou dostali, je právě dohoda o pracovní činnosti. A to vůbec nemluvím o agenturním zaměstnávání, což je další obrovský problém, který tady neřešíme, ale podívejte se, v jakých pracovněprávních vztazích jsou právě agenturní zaměstnanci. Myslíte, že to je klasický pracovní poměr, akorát že s agenturou? Mnohdy také ne. V drtivé většině jsou to taky dohody. A to jsou problémy, které tady zastíráme a říkáme, ono je vlastně všechno v pořádku. Není. To je problém, za který KSČM dlouhodobě bojuje a nenecháme to tak. Na rovinu říkáme, že to je jedna z hlavních věcí, které budeme prosazovat, aby se udělal pořádek v těchto pracovněprávních vztazích, aby to novodobé otrokářství skončilo. Děkuji.

zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/