K 75. výročí osvobození Ostravy. Údaje o tom, jaké oběti byly přineseny k osvobození našeho města

30.03.2020 16:34

Pozn.: údaje použity z publikace „Památníky, pomníky a hroby osvoboditelů 1945“ vydanou Archivem města Ostravy

r. 1991. Údaje s otazníkem nelze přesně historicky doložit.

 

Počet padlých občanů, čs. tankistů a rudoarmějců na území tehdejšího města Moravské Ostravy v r. 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet padlých občanů a rudoarmějců v připojených obcích k Ostravě v letech 1957-1976