K. Konečná: Co na to ministr Zaorálek?

21.01.2015 07:35

První náměstek ministerstva zahraničních věcí Petr Drulák se v Bruselu vyslovil pro přijetí dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). V jeho vyjádření jsem neslyšela důvody, které by měly vést Českou republiku k uzavření této dohody. A vůbec jsem neslyšela vysvětlení námitek, které veřejnost k této dohodě má.



Podle mého názoru tak jedná svévolně bez posvěcení vlády České republiky k vyjádření, které se zpronevěřuje postavení vysokého státního úředníka. Rekapitulujme fakta. 

Zaprvé, vláda České republiky nevydala k otázce TTIP žádné své veřejné stanovisko. Zadruhé, smlouva a její dopady jsou předmětem jednání odborné skupiny přinejmenším na ministerstvu průmyslu a obchodu. Zatřetí, smlouva TTIP je podrobována vážné kritice napříč Evropou z různých politických pozic. Je nanejvýš pochybné, jaké standardy bude TTIP nastavovat. Netransparentnost jejího projednávání jen obavy o ochranu práv občanů EU posiluje. Informace o současných standardech při produkci některých potravin v USA (chlorovaná kuřata, zdraví poškozující růstové hormony ve vepřovém mase apod.) vzbuzují oprávněné obavy. Stejně tak je nepřijatelná argumentace, že by TTIP nějak posílila globální roli liberálního uspořádání. 

Náměstek Drulák zde předvádí typické »přání otce myšlenky«. Naopak zde hrozí vláda soukromých nadnárodních společností, které si budou vynucovat na národních státech své standardy bez ohledu na národní právo. Nejvýraznějším příkladem z dohody je doložka ISDS, která může umožnit nadnárodním korporacím žalovat státy za »zmařené investice« v mnohem větším a vlastně nekontrolovatelném rozsahu. ČR je třetí nejžalovanější zemí již dnes. Suverénní rozhodnutí jakékoli vlády by tak bylo vždy potenciálně ohroženo mezinárodní arbitráží. Mám obavy, že přijetí dohody TTIP je zcela v rozporu se zájmy českých občanů, kteří pracují. Dohoda může v důsledku snížit těžce prosazovaná sociální práva tím, že se přijmou standardy pracovních podmínek běžné v USA. 

Stejně tak se obávám o ekologické a spotřebitelské standardy prosazené v evropských zemích, které jsou na vyšší úrovni než v USA. Zásadně odmítám strašení Ruskem. Dříve měla vládnoucí moci sloužit k ospravedlnění jejích kroků hrozba »imperialistického Západu«, dnes má moci současné sloužit k ospravedlnění čehokoli hrozba »putinovského Ruska«. 

Náměstek Drulák předvádí neprofesionalitu, ideologický přístup a neznalost. Své postoje nemá projednané se sociálními partnery, kterými jsou zejména odborové organizace. Proto se domnívám, že by měl být okamžitě odvolán.

 

 

Autor: Ing. Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM