K návrhu P. Nečase vázat valorizaci na výběr důchodového pojištění

14.03.2012 21:24

 

Vyjádření poslance Parlamentu ČR a místopředsedy stínové vlády KSČM pro sociální strategii Miroslava Opálky k návrhu P. Nečase na vázání valorizace důchodů na příjmy důchodového pojištění.

Pravicové vlády soustavně mění parametry státního důchodového pojištění. Jistoty stávajících i potencionálních důchodců jsou stále znejišťovány a jejich nároky – dlouhodobé závazky státu - omezovány. To je nepřijatelný stav!
V posledních dnech se mj. veřejně hovoří i ústy předsedy vlády a předsedy ODS o tom, že valorizace důchodů je potřebné vázat na výběr důchodového pojištění. Jaké farizejství! Důchodové pojištění není v ČR klasickým pojistným systémem, i když se takto nazývá. Je v podstatě důchodovým zabezpečením vázaným na státní rozpočet, který rozpouští přebytky a dofinancovává schodky účetně evidované na důchodovém účtu. Důchodové pojištění je v podstatě daní, jejíž výši i výjimky stanovuje zákon dle vůle vládní koalice.
 
Pravicové vlády příjmy omezily (stropy na odvody, nezatížení pojistným všech příjmů na živobytí...) a dále stát neplatí, na rozdíl od všeobecného zdravotního pojištění, za náhradní doby, které jsou pro nárok na důchod započítávány (nezaměstnanost, rodičovská dovolená…). Stát navíc přenáší problémy z pracovního trhu do solidárního důchodového pojištění. Jinak řečeno, nezaměstnaní odcházejí do předčasných důchodů a přestávají na jedné straně dříve odvádět pojistné a na druhé straně dříve začínají pobírat důchody. K 31. prosinci 2011 tak bylo vypláceno 501 789 předčasných trvale krácených důchodů! Je tedy logické a v zahraničí běžné, že stát dofinancovává chybějící peníze z jiných zdrojů – daní.
Každý politik v 21. století, který je kultivován lidskou solidaritou a empatií, pochopí, že za takovýchto podmínek, které nastavily pravicové vlády, nevydrží žádný systém v kladných číslech věčně. A přenášet řízenou devastaci státního solidárního kolektivního důchodového pilíře na bedra důchodců tím, že se jim omezí valorizace, a tak se sníží reálná hodnota důchodů, je nemravné a podlé.
 
Naše společnost již má s tzv. žofínskými výstupy ODS, kde také tento návrh zazněl, neblahé zkušenosti. Je nejvyšší čas, aby vláda Petra Nečase skončila svou „misi“ v ČR. Je potřebné se rychle odpoutat od doporučení MMF, SB, OECD aj., které už přivedly řadu poslušných států ke kolapsu solidárních systémů. Je načase se vrátit k progresivnímu zdanění, sociální spravedlnosti a začít skutečný boj s korupcí a šedou ekonomikou. Pak bude i více peněz a pracovních míst.
 
 
Autor: Miroslav OPÁLKA, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategiiZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: K návrhu P. Nečase vázat valorizaci na výběr důchodového pojištění

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek