K poslednímu zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje

18.04.2013 10:39

 

Vyjádření zastupitele Zlínského kraje za KSČM Jiřího Vargy k poslednímu zasedání krajského zastupitelstva.Na žádost opozičních zastupitelů KDU-ČSL a STAN a TOP 09 bylo svoláno jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Důvodem bylo projednání personálního obsazování dozorčích rad v nemocnicích zřizovaných krajem. Krajští radní rozhodli o snížení počtu členů dozorčích rad z dvanácti na devět.
 
Jednání předcházelo mediální vyjádření krajského zastupitele a lídra Starostů a TOP 09 Petra Gazdíka v MF Dnes dne 27. března 2013. Pan Gazdík ve svém vyjádření uvedl, že se začínají projevovat „protidemokratické a totalitní kroky“ současné koalice. V nemocnicích se dle jeho slov může začít krást, může se zhoršit péče, nemocnice mohou dělat nekoncepční kroky 
a porušovat zákony při výběrových řízeních. Opozice prý přichází o možnost, jak hospodaření nemocnic kontrolovat.
 
KSČM podporuje poměrné zastoupení dle výsledků voleb. Od roku 2005 do roku 2010 neměla opozice ve Zlínském kraji v dozorčích radách žádné zastoupení stejně jako ve Výboru Regionální rady Střední Morava. Od roku 2013 mají opoziční strany po jednom zástupci. Do roku 2012 měla opozice pouze jednoho předsedu výboru krajského zastupitelstva. Stejné to bylo s počty členů jednotlivých výborů – opozice měla v každém výboru vždy pouze jednoho člena. Nyní má opozice tři předsedy výborů (dva KDU-ČSL, ODS a STAN a TOP 09 po jednom). KDU-ČSL má v každém výboru dva členy, ostatní opoziční strany po jednom. Tak ve skutečnosti vypadají „protidemokratické a totalitní kroky“.
 
Opozice má možnost kontrolovat hospodaření krajských nemocnic prostřednictvím svých zástupců ve výboru pro zdravotnictví a na základě zpráv o hospodaření nemocnic, které jsou průběžně předkládány na zasedáních zastupitelstva kraje. Dnes proti snížení počtu členů dozorčích rad krajských nemocnic protestují zástupci stran, které prosadily převedení těchto nemocnic z příspěvkových organizací kraje na akciové společnosti. Zastupitelé KSČM byli důrazně proti této změně, protože byla ke škodě nemocnic samotných. Pokud by nedošlo k vytvoření akciových společností, otázku dozorčích rad bychom dnes neřešili. Problém nemocnic není v dozorčích radách, je v úhradách za poskytnutou zdravotní péči nemocničním zařízením a ve vládní politice v oblasti zdravotnictví.
 
Co se týče vyjádření pana Gazdíka, že koaliční strany „využijí nemocnice k černému financování stranických pokladen“, mohu snad pouze odpovědět rčením “podle sebe soudím tebe“.
 
Samotné jednání Zastupitelstva Zlínského kraje ve čtvrtek 11. dubna 2013 proběhlo v klidnější atmosféře. Byli pozváni všichni členové dozorčích rad krajských nemocnic. Ve svém vystoupení se proti obviňování ze strany Petra Gazdíka ostře ohradila i místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, která působí v dozorčí radě zlínské nemocnice. V závěru zastupitelstvo zamítlo návrh Jiřího Čunka, aby rada projednala zastoupení opozičních stran v dozorčích radách krajských nemocnic.
 
 
Autor: Jiří VARGA, člen Zastupitelstva Zlínského kraje a předseda ZLKV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM