K rezignaci ministra Drábka

05.10.2012 09:17

 

ministra Drábka zcela zproštěno zodpovědnosti za stav, který v České republice v rámci tohoto rezortu nastal. Vyplácení sociálních dávek spíše připomíná chaos a občané, kteří doplácejí na nezodpovědné chování úředníků, jsou jejich nechtěnými rukojmími. Kamarádi pana ministra, kteří se dostali do vrcholových funkcí na tomto ministerstvu, spolu s ním odcházejí. Nicméně žádáme tímto premiéra Nečase o kompletní kontrolu činnosti tohoto rezortu a nápravu všech negativních dopadů na naše spoluobčany, kteří mnohdy na těchto sociálních dávkách závisí a dostávají se tak, ne svou vinou, ještě do hlubších problémů, které nejsou schopni bez pomoci sami řešit.  Odchodem ministra Drábka byl odstraněn pouze vrchol ledovce, který lidem přináší útrapy již delší dobu.

 

Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně ÚV KSČM