K rozšiřování pravomocí obecních a městských policistů

22.08.2012 21:10

 

Vyjádření stínového ministra KSČM pro resort vnitra Zdeňka Maršíčka k návrhu vlády na rozšíření pravomocí obecní policie.

Vláda předkládá návrh novely zákona o obecní policii. Chci zmínit pouze ty oblasti zákona, které jsou nejvíce problematické. Jde například o to, že by strážníci měli získat některá oprávnění, která v současné době náleží pouze Policii ČR. Nově by mohli vstupovat například do restaurací po zavírací době, navíc i do neveřejných částí v případě, že by se tam podával alkohol a cigarety nezletilým. Dále  za účelem kontroly, zda se lidé mladší 18 let neúčastní hazardu, by měli mít také tuto možnost ve vztahu k hernám.
 
Ministerstvo vnitra chce strážníkům umožnit také přístup do různých informačních systémů ve chvíli, kdy budou odhalovat přestupky a jiné správní delikty.
 
Zastávám názor, že strážníci by měli působit ve městech a v obcích dále jako důležitý doplněk policie ČR. Rozsah oprávnění strážníků je dostatečný a odpovídá jejich hlavnímu úkolu – zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Tudíž objektivně neexistuje potřeba je rozšiřovat. V opačném případě by bylo totiž nutné zpřísnit předpoklady pro přijetí strážníků, zkvalitnit jejich výcvik a vzdělávání. Například vstup do informačních systémů a do poznatkových fondů by  vyžadoval zkvalitnění výběru a odborné přípravy strážníků. Jinak by snadno mohlo docházet k nežádoucímu úniku informací. Také vstup do restaurací a heren jim i po zavírací době může zabezpečit Policie ČR, aniž by byla potřeba rozšiřovat pravomoci strážníkům.
 
Naopak je třeba hledat odpověď na otázku, jak v budoucnu řešit postavení a pravomoci obecních a městských policií. Tyto pravomoci by měly být spíše omezovány pouze na prosazování veřejného pořádku v obcích. Cílem je pak levnější, ale kvalitnější městská a obecní policie, která skutečně stráží dodržování veřejného pořádku.
 
Nelze v žádném případě souhlasit s tím, že nedostatek policistů v přímém výkonu služby bude nahrazován posílením pravomocí městské a obecní policie a nebo dokonce některými bezpečnostními agenturami. Vláda se tímto způsobem evidentně snaží opět přenést další finanční náklady na obce. Ovšem v tomto případě už nejde jen o peníze, ale o bezpečnost občanů. O to jsou tyto snahy vládní koalice horší.

 

 

Autor: Zdeněk MARŠÍČEK, stínový ministr vnitra za KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM