K výstupům z vládní tiskové konference k důchodové reformě

21.11.2012 19:58

 

V úterý 20. listopadu jsme byli svědky nezvykle dlouhé 45minutové vládní tiskové konference věnované důchodové reformě. Premiér P. Nečas hrál první housle a dal jasně najevo, kdo rozhoduje. Nová ministryně L. Müllerová byla do jisté míry upozaděna, což by zřejmě J. Drábek nepřipustil. A tak jsme v přímém přenosu na ČT 24 prošli osvětou, kterou vláda občanům již dlouhodobě servíruje.

Musím úvodem poznamenat, že se KSČM nebrání postupným nutným změnám, které mají důchodový systém v ČR stabilizovat, a které probíhají nepřetržitě od r. 1926. Z tohoto pohledu bychom nebyli ani proti novému pilíři, ale nesměl by vznikat na úkor pilíře státního. Bude totiž státní pilíř oslabovat příjmově a tím i v jeho solidární funkci. Náhradový poměr důchod/mzda bude klesat a negativní budou rovněž dopady na státní rozpočet.

Pan premiér se odvolával na výstupy z obou tzv. Bezděkových komisí. Zapomněl však uvést, že prvá komise žádné doporučení nepřijala a v té druhé rozhodovali ve střetu zájmů zástupci penzijních fondů. Rovněž operovat s údajem, kolik ekonomicky aktivních občanů pracuje na jednoho důchodce dnes a kolik bude za 40 let, je zavádějící. Vychází totiž z dávno překonané prognózy demografického vývoje, nebere v úvahu vliv imigrantů a zejména pomíjí růst produktivity práce, který bude zajišťovat nové zdroje.

Není nic špatného na tom, když stát dokáže své občany z 95 procent zajistit důstojně na stáří z průběžného pojištění či zajištění. To nám může sloužit jen ke cti a ne ke kritice. A pokud byly rozebrány příklady ze Slovenska a Maďarska, tak bylo ještě třeba mj. dodat, že všechny tyto diverzifikační reformy mají nevratný charakter systémové změny. A že je velice problematické rušit následně uzavřené individuální obchodní smlouvy. Navíc, proč by to dělali ti, kteří chtějí na této transakci vydělat. Vydělat tak, že se budou méně solidarizovat a tím jim zbude více pro ně.

Paní ministryní byly představeny jednotlivé modelové situace, kterým příjmovým kategoriím se co vyplatí. Můžeme se přít o tom, jaké zadat parametry o předpokládaném vývoji inflace, růstu mezd, růstu produktivity práce atd. Jaké budou světové krize a finanční turbulence. Avšak jednotlivé výstupy by měly být srozumitelně porovnatelné. Vždyť ten, kdo zůstane jen v prvém pilíři, bude odvádět 28 %. Kdo vstoupí do druhého pilíře, bude odvádět do prvého 25% a do druhého odvede 5 %, což je celkem 30 %. A když bude i ve třetím pilíři, a bude chtít dosáhnout na státní podporu i odpočet z daňového základu, musí měsíčně odvést alespoň 2000 Kč, dejme tomu dalších 8 % z průměrné mzdy. To je již 38 %! Čím větší odvod, tím větší modelové zhodnocení v ekvivalentním pilíři. To dá rozum. Ale je to nejisté! Známe přece např. z poslední doby i záporná zhodnocení úložek či dokonce krachy finančních institucí, viz nejznámější krach firmy Enron.

Z vládních propočtů bylo stanoveno, že se II. pilíř vyplatí, podle strategie zapojení, až polovině pracujících. To považuji za velice odvážné prohlášení. Devastace státního pilíře, který se má v budoucnu smrsknout na polovinu, povede k rovným důchodům někde na hranici životního minima. To bude tvrdý dopad pro ty nejchudší, kteří nemají příjmy i na odloženou spotřebu. Na nezodpovědnou transformaci doplatí i současní důchodci, kterým se zpomalí valorizace důchodů a zvýší růstem DPH (prý pro financování transformačních nákladů spojených se zavedením II. důchodového pilíře) ceny základních potravin, léků, zdravotních pomůcek, ale i dopravy či tiskovin… Středně příjmové skupiny na tom nikterak zvlášť nevydělají, ale budou více zatíženy prostřednictvím daní sloužících k pomoci narůstajícímu počtu nejchudších spoluobčanů. A ti bohatí? Pokud se pro druhý pilíř rozhodnou, neboť v nabídce je celá řada možných finančních produktů či investic, mohou nakonec o své „zásluhové“ úspory přijít také. Ale Ti si to mohou dovolit.

Největší apel snad kladl pan premiér na to, že dnes činí výdaje z I., státního důchodového pilíře v ČR už 10 % HDP. A bez reformy by hrozilo navýšení až na 12 či více procent. Zapomněl však dodat, že oněch 12 i více procent je ve vyspělých státech Evropy již dávno realitou a my se k nim jen pozvolna přibližujeme. A to dnes ne díky solidním důchodům, ale díky výdajům na předčasné důchody, kterých je vypláceno přes půl miliónu. V ČR totiž chybí cca milión pracovních příležitostí. Kdyby se podařilo tento problém vyřešit, ihned by stoupl počet ekonomicky aktivních občanů na jednoho důchodce. To by byla, spolu s efektivní prorodinnou politikou, ta nejlepší důchodová reforma!

KSČM je proti bourání solidarity. Je proti zvýhodňování vyvolené menšiny na úkor většiny společnosti. Nechceme růst chudoby a nebudeme podporovat falešné reformy, které ve své podstatě zatíží stát i zaměstnavatele a budou sloužit jen finančním institucím. Nechceme oslabování sociálních funkcí státu. Proto opakovaně vyzýváme občany: Bojkotujte II. pilíř vládní důchodové reformy! Pokud to udělá většina lidí, pak k zásadnímu oslabení prvního, státního pilíře důchodového systému nedojde. Ochráníte tak, navzdory současné vládě, potřebné veřejné finance sloužící ke kolektivní ochraně důstojného života ve stáří pro většinu občanů, pro vás samotné i pro vaše děti!

 

Miroslav Opálka, poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

V Praze dne 20. listopadu 2012