Kalendárium – červen

02.06.2014 19:46

01. 06.

Mezinárodní den dětí – Vyhlášený Světovou konferencí o blahu dětí 1.6.1925

Světový den mléka

04. 06.

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese

 

 

05.06. 1939:

Pplk. Ludvík Svoboda překročil v noci těsně po 23.30 hod. ilegálně hranice Protektorátu Čechy a Morava s Polskem, když je přejel v budce nákladního vagónu ze stanice Šenov do stanice Szumpark. (Dnes je Šumbark součástí Havířova, tedy v ČR.) Ráno 11.6.1939 dorazil do Krakova, kde byl na československém konzulátě prezentován pod pořadovým číslem 310. Již 19.6.1939 převzal od npor. J. Krále velení nad československou vojenskou skupinou – později po napadení Polska legiónem, vytvořeným z emigrujících československých vojáků.

05. 06.1969:

Ve dnech 5.-17.6.1969 se v Moskvě uskutečnilo Mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran (International Meeting of Communist and Worker´s Parties – IMCWP), prvé po setkání z roku 1960. Jednalo se o setkání po té, kdy v srpnu 1968 vstoupila na území ČSSR vojska dalších států VS.

06.06. 1944:

Anglo-americká vojska zahájila invazi přes kanál La Manche do severní Francie.

09.06. 1934:

ČSR a Rumunsko uznaly SSSR de iure a navázaly s ním diplomatické styky.

1990:

V Československu se konaly po 44 letech opět volby v buržoazním stylu. Poslanci začali být opět během volebního období téměř neodvolatelní.

10.06.

Významný den ČR - Vyhlazení obce Lidice

12.06.

Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí

16.06. 1919:

V Prešově byla vyhlášena Slovenská republika rad. Stalo se tak poté, co byla maďarskou Rudou armádou odražena intervence československé armády proti Maďarské republice rad, která se vytvořila v březnu 1919, a tato pronikla na území východního a jižního Slovenska.

18.06. 1974:

Zemřel maršál Sovětského svazu Gjeorgij Konstantinovič Žukov, jeden z předních velitelů a strůjců vítězství SSSR v 2. světové válce. (*1.12.1896)

21.06.

Evropský den hudby

24. 6. 1944:

Rudá armáda zahájila jednu z největších operací 2. světové války. Operaci Bagration – nazvanou podle jednoho z velitelů protinapoleonské války. Sovětská vojska prolomila frontu v délce 400 km a osvobodila většinu území Běloruska.

27.06.

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den rybářství

28.06. 1914:

V Sarajevu byl spáchán atentát na rakouského následníka trůnu velkovévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii srbským anarchistou Gavrilem Principem. Atentát se stal záminkou pro vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku. 28.7.1914 pak vypukla 1. světová válka.

30.06.

Den ozbrojených sil České republiky

1934:

V Německu proběhla tzv. noc dlouhých nožů. Adolf Hitler dal povraždit opoziční vůdce z SA, buržoazie a armády.

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek