Kalendárium – červenec a srpen

07.07.2014 07:02

02.07. 1949:

Zemřel Georgi Michajlov Dimitrov, komunista, bulharský politik, dlouholetý představitel Komunistické internacionály, její Exekutivy. (*18.6.1882)

03.07. 1844:

Na Liberecku vypukly bouře textilních dělníků, při nichž byly rozbíjeny stroje v soukenických továrnách a přádelnách.

     

 

03.07. 1854:

Narodil se Leoš Janáček, český hudební skladatel. (zemřel 12.8.1928)

14.07. 1789:

Revoluční napětí v Paříži přerostlo ve spontánní revoluci. Pařížský lid dobyl Bastilu. Začala Velká francouzská buržoazní revoluce. Ekonomickou moc však již měla nastupující buržoazie.

17.07. 1959:

Rezignoval prvý kubánský popřevratový prozatímní prezident Manuel Urrutia, který byl jmenován 2.1.1959, a novým prezidentem byl zvolen Osvaldo Dorticós Torrado.

25.07. 1914:

Rakousko-Uherský císař František Josef I. Habsburský podepsal rozkaz k částečné mobilizaci. Rakousko-Uhersko přerušilo diplomatické styky se Srbskem a 28.7.1914 mu pak vypovědělo válku. Císař vydal manifest nazvaný Mým národům. Všeobecná mobilizace pak byla vyhlášena 31.7.1914.

28.07. 1914:

Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, čímž oficiálně započala 1. světová válka.

30.07. 1964:

Začal tzv. Tonkinský incident, americká provokace, jejímž cílem bylo rozšířit válku na celé území Vietnamu, zejména pak na území severního Vietnamu, Vietnamskou demokratickou republiku.

31.07. 1914:

Na celém území Rakousko-Uherska byla vyhlášena mobilizace.

31.07. 1999:

Bývalý generální prokurátor USA Ramsey Clarc obžaloval v rámci Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA/NATO v New Yorku vládu Spojených států, NATO a ostatní z 19 individuálních mezinárodních zločinů proti lidu Jugoslávie a z porušení mezinárodních i domácích zákonů s následnou smrtí, ničením, zraněním a utrpením. Obžalováni byli prezident USA               W. Clinton, státní tajemnice Madelaine Albright a každý člen NATO, který souhlasil s vojenskými útoky na Jugoslávii.

SRPEN

01.08. 1914:

Německo vstoupilo do 1. světové války, vypovědělo válku Rusku.

03.08. 1914:

Německo vypovědělo válku Francii.

04.08. 1789:

Národní shromáždění ve Francii přijalo řadu významných rozhodnutí, mezi nimiž bylo zrušení výsad šlechty a vysokého duchovenstva.

06.08.

Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy.

08.08. 1884:

Zemřel Miroslav Tyrš, český spoluzakladatel Sokola. (*17.9.1832)

18.08. 1894:

V Ostravě byl zahájen provoz parní tramvaje.

19.08. 1944:

V koncentračním táboře Buchenwald byl zavražděn předseda Komunistické strany Německa Erst Thälmann. (*16.4.1886)

29.08.

Státní svátek Slovenské republiky - Výročí Slovenského národního povstání.

29.08. 1944:

Americké letectvo podniklo nálet na Ostravu. Pro obyvatele města to byl nejtragičtější den 2. světové války. Vybombardováno bylo především obytné centrum města. Průmysl zasažen nebyl

31.08. 1919:

Levicoví socialisté pod vedením Johna Reeda založili Komunistickou dělnickou stranu Ameriky. O den později byla ustavena Komunistická strana Ameriky. Obě strany souhlasily s programem Komunistické internacionály a požádaly o přijetí. Od roku 1930 KS USA

     

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek