Kalendárium duben

04.04.2012 13:30

 

01.04.  1922:   V obci Hrušová u Litomyšle stříleli četníci do stávkujících a zranili 19 lidí.

            1947:   Ústavodárné národní shromáždění schválilo zákon o pomoci rolníkům při plnění zemědělského výrobního plánu.

3. 4.     1982:   Argentinská armáda obsadila Malvínské ostrovy, které Britové okupovali od roku 1833 a přejmenovali na Falklandské ostrovy.           1922:   Na návrh Vladimira Iljiče Uljanova - Lenina byl generálním tajemníkem Ruské komunistické strany (bolševiků) (RKS(b)) zvolen Josif Vissarionovič Džugašvili – Stalin.

4. 4.     1947:   V Hradci Králové se konala manifestace zemědělců, na které byl vyhlášen ucelený zemědělský program KSČ, známý jako Hradecký program. Obsahoval požadavky dokončení konfiskace půdy, provedení revize první pozemkové reformy, omezení soukromé držby půdy nejvýše na 50 ha, vyvlastnění spekulační půdy a další opatření ve prospěch rolníků.

5. 4.     1937:   V Praze na Ruzyňském letišti byl zahájen letecký provoz.

            1942:   V Moskvě se konal ve dnech 5.-6.4.1942 již „druhý“ válečný všeslovanský sjezd, přesněji druhá část válečného 5. všeslovanského sjezdu. Československo tu jako delegát reprezentoval plk. Heliodor Píka, který z jeho tribuny vyzval Čechy a Slováky žijící v Sovětském svazu, aby vstupovali do československé vojenské jednotky tvořené v Buzuluku.

 12. 4.   1927:  Čankajšek provedl v Šanghaji pravicový převrat a zahájil protikomunistickou čistku na území pod svou kontrolou (Kanton, Nanking).

            1972:   Výnosem Ministerstva kultury ČSSR byla zřízena Chráněná krajinná oblast Český kras.

 13. 4.  1932:   V Mostě na táboru stávkujících během velké mostecké stávky byli četníky zastřeleni 2 dělníci, 5 jich bylo zraněno těžce a 21 dalších bylo zraněno lehce. Tímto masakrem v době hluboké hospodářské krize vyvrcholila protilidová politika Masarykova vedení státu.

15.04.  1912:   V severním Atlantiku se dle oficiálních zpráv po srážce s ledovou krou potopil britský parník Titanic.

 20. 4.  1942:   Nacisty byli v koncentračním táboře Mauthausen popravení komunisté, novináři a redaktoři Rudého práva, kteří se za okupace zapojili do odboje Václav Sinkule (*14.1.1905) a Eduard Urx (*29.1.1903).           

24. 4.   2002:   PS PČR přijala usnesení k dekretům prezidenta Edvarda Beneše vydaným v poválečném období, než začal řádně pracovat nový parlament. Podle něj jsou právní a majetkové vztahy, které vyplynuly z poválečných zákonů a prezidentských dekretů, nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné. Přitom ale již sama skutečnost, že se tím PS PČR zabývala, zpochybňoval sám obsah usnesení a svědčil o skutečnosti, že jsou neustále vyvíjeny snahy o zpochybnění těchto dekretů a jejich označení za neplatné.

            2002:   ČR se zapojila do agrese proti Afghánistánu přímou vojenskou účastí, když tam vyslala letecky prvé vojáky 6. polní nemocnice.

26.4.    1937:   Německé bombardéry zničily španělské baskické město Guernicu. Bylo to vůbec prvé „moderní“ kobercové bombardování náletem velkého počtu letadel. Útok byl veden výhradně proti civilnímu obyvatelstvu. Zahynulo tu více jak 1 500 lidí. Guernica se stala symbolem fašistického teroru a jeho metod.

30. 4.   1997:   V Praze byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen veřejnosti Obecní dům.

 

                                                                    Připravili:  Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek

Diskusní téma: Kalendárium duben

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek