Kalendárium - duben

31.03.2014 22:50

01. 04. 1939:

Skončila španělská občanská válka. Pučistický generál Franco nastolil fašistickou diktaturu, která trvala až do konce jeho života.

1959:

Byla založena rejdařská společnost Československá námořní plavba (ČNP). Postupně vlastnila 44 námořních plavidel. ČSSR se stala největší vnitrozemskou námořní mocností.

02. 04. 1999:

Vláda ČR vedená premiérem Milošem Zemanem (ČSSD) bez předchozího souhlasu PS PČR poskytla český vzdušný prostor pro přelety bombardérů NATO proti Jugoslávii. Odmítla to jen KSČM, stejně jako předtím vstup do NATO k 12.3.1999.

08. 04. 1939:

Nespokojenost se svým postavením dali stávkou najevo horníci šesti ostravských dolů: Ludvík, Ignát, Trojice, Odra, Jan-Marie, Michálka. Bylo to v době okupace českých zemí Německem, což dávalo stávce i politický náboj.

10. 04. 1919:

Zavražděn Emiliano Zapata, jeden z vůdců mexické revoluce 1910–1917. (*8.8.1879)

1944:

Rozšířením brigády vznikl na Volyni 1. československý armádní sbor v SSSR.

11. 04. 1869:

Ve Vídni vyšlo první číslo sociálně demokratického týdeníku Volkstimme (Hlas lidu).

16. 04. 1919:

Národní shromáždění ČSR přijalo zákon o pozemkové reformě, podle něhož stát získal právo zabrat za náhradu všechny pozemky o výměře nad 250 ha; u zemědělské půdy nad 150 ha.

17. 04. 1969:

Ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ nahradil Alexandra Dubčeka Gustáv Husák.

23. 04. 1949:

Na slučovací konferenci mládeže ČSR v Praze vznikla jednotná celostátní masová organizace Československý svaz mládeže. Založena byla i Pionýrská organizace ČSM.

1999:

Ve Washingtonu se 23.-24.4.1999 uskutečnil summit NATO a států sousedících se SRJ, jejíž bombardování v dané době probíhalo již měsíc. K překvapení agresorů armáda nekapitulovala, a proto pod názvem Pakt stability pro jihovýchodní Evropu připravili ještě pozemní operaci.

24. 04. 1949:

V Belgii dostaly hlasovací právo v parlamentních volbách také ženy.

25. 04. 1844:

V Orlové došlo ke srocení horníků, kteří násilím osvobodili svého druha z vězení.

26. 04. 1994:

V JAR byly první všerasové volby. Zvítězil ANC. Novou ústavou 27.4.1994 skončil apartheid.

27. 04. 1939:

Byla jmenována nová protektorátní vláda v čele s generálem Aloisem Eliášem.

28. 04. 1919:

Na konferenci v Paříži byl schválen Pakt Společnosti národů. Mimo Společnost národů ale zůstaly Spojené státy, a rovněž sovětské Rusko, proti němuž probíhala mezinárodní intervence.

                                        Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek