Kalendárium – květen

09.05.2014 19:56

01. 05.

Státní svátek - Svátek práce

1814:

Bylo založeno Slezské muzeum v Opavě. Je nejstarším muzeem současné ČR.

1889:

1. máj se poprvé slavil jako svátek práce.

2004:

Evropská unie se rozšířila o 10 nových členských států, včetně ČR.

02. 05. 1894:

V Ostravě propukla velká stávka horníků. Při zásahu četnictva bylo 13 stávku-jících zastřeleno a 20 těžce a lehce zraněno.

03. 05. 1944:

Vznikla 128. čs. samostatná stíhací peruť v Sovětském svazu, která byla později přeformována na 1. čs. stíhací pluk v SSSR.

04. 05. 1919:

Při příletu do Bratislavy byl „omylem“ sestřelen letoun s ministrem vojenství ČSR Milanem Rastislavem Štefánikem. (*21.7.1880).

05. 05.

Květnové povstání českého lidu – významný den

1949:

Vznikla Rada Evropy se sídlem ve francouzském Strasbourgu (Štrasburku).

08. 05.

Den vítězství – státní svátek ČR

1919:

Závěrečné jednání Ústřední rady v Užhorodě rozhodlo, že Podkarpatská Rus se připojí k Československé republice.

09. 05.

Dříve Den osvobození Československa Sovětskou armádou. Později zrušen a nahrazen Dnem vítězství slaveným 8. května.

1854:

V Liebigově továrně ve Vesci u Liberce vstoupilo do stávky 184 tiskařských dělníků „proti zavedení 26 nových tiskařských strojů“.

12. 05. 1884:

Zemřel Bedřich Smetana, český hudební skladatel. (*2.3.1824).

20. 05. 1944:

Byl zřízen 1. čs. tankový pluk 1. čs. armádního sboru v SSSR.

21. 05. 1994:

První národní sněm Klubu českého pohraničí (KČP).

1999:

Ve dnech 21.-23.5.1999 se v Athénách uskutečnilo 1. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran bývalých socialistických zemí.

25. 05. 1949

Ve dnech 25.-29.5.1949 se v Praze konal 9. sjezd KSČ. Program, který vytýčil je označován jako Generální linie budování socialismu v Československu.

27. 05. 1869:

V Brně se ve dnech 27.5.-17.6.1869 konala všeobecná stávka textilních dělníků, která se postupně rozšířila do 21 továren a skončila částečným zvýšením mezd.

28. 05. 1884:

Narodil se Edvard Beneš, ministr zahraničí a pak prezident ČSR. († 3.9.1948).

1964:

Jeruzalémě byla založena Organizace pro osvobození Palestiny.

30. 05. 1434:

V bitvě u Lipan Panská jednota porazila Tábority vedené Prokopem Holým.

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek