Kalendárium leden 2013

03.01.2013 13:58

 

01. 01. 1938:    Předseda československé agrární strany Rudolf Beran se vyslovil pro vstup Sudetoněmecké strany a Hlinkovy slovenské ľudové strany do vlády

         1993:   Protiústavním rozbitím Československa (České a Slovenské  Federativní Republiky) vznikly Česká republika a Slovenská republika.

03. 01. 1873:  Pražské Dělnické listy uveřejnily pod názvem „Co chceme“ program českých socialistických dělníků. V programu byly vytyčeny především politické požadavky.

         1923:    Zemřel Jaroslav Hašek, český spisovatel

         1968:   V Praze na zasedání ÚV KSČ konaném ve dnech 3.-5.1.1968 byl zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexander Dubček. Tímto zasedáním započalo tzv. Pražské jaro 1968, které bylo projevem  hluboké krize ve straně.

04. 01. 1868:    V Lipsku vyšlo první číslo dělnického časopisu Demokratisches Wochenblatt (Demokratický týdeník), jehož redaktorem byl Wilhelm Liebknecht. Za podpory Karla Marxe a Bedřicha Engelse začal propagovat myšlenky I. Internacionály. 

05. 01. 1943:    Prezidium exekutivy Komunistické internacionály přijalo směrnici o politické linii a nejbližších úkolech KSČ v národně osvobozeneckém boji.

06. 01. 1918:    Čeští a slovenští poslanci zvolení do rakousko-uherské Říšské rady a do zemských sněmů vydali z popudu Českého svazu poslanců, kde měla klíčové postavení  česká buržoasie, tzv. Tříkrálovou deklaraci, v níž se poprvé objevil požadavek na samostatný stát Čechů a Slováků. 

08. 01. 1943:    Sovětští parlamentáři vyzvali ve Stalingradu obklíčeného maršála Friedricha Pauluse s jeho 6. armádou ke kapitulaci.

12. 01. 1943:    Rudá armáda zahájila operaci na prolomení blokády Leningradu.

17. 01. 1998:    Po názorovém rozkolu v Občanské demokratické straně (ODS) byla založena nová politická strana  s názvem Unie svobody (US) v čele s Janem Rumlem.

30. 01. 1943:    Prvý československý polní prapor v Sovětském svazu vybudovaný v Buzuluku vyrazil odtud na cestu na frontu.

         1948:    Při cestě na modlitební shromáždění byl zavražděn přední indický bojovník za svobodu Móhandás Karamčand Gándhí, zvaný Mahátmá Gándhí (*2.10.1869).

31. 01. 1943:    Ve Stalingradu kapitulovala jižní skupina nacistických vojsk. O dva dny později kapitulovala i skupina severní.

                                                                                        Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek