Kalendarium listopad

08.11.2012 08:40

 

03.11.1937:   V Praze byla založena Společnost přátel demokratického Španělska

03.11.1957:   Do kosmu vstoupil prvý živý tvor. Byl jím polární pes Lajka a na oběžnou dráhu kolem Země jej vynesla sovětská družice Sputnik 2.

04.11.1932:   Vypukla rosicko-oslavanská stávka horníků, jeden z největších střetů dělnictva s kapitálem v době velké hospodářské krize. Trvala až do 22.2.1933.

05.11.1997:   Vláda ČR oficiálně požádala o vstup ČR do NATO. Učinila tak bez referenda a v hrubém  rozporu s přáním obyvatel země

07.11.1917:   Vítězství Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (Podle starého juliánského kalendáře 25.10.1917 – odtud název „říjnová“.)

08.11.1917:   Na 2. všeruském sjezdu sovětů byla ustavena první sovětská vláda v čele s Vladimírem Iljičem Uljanovem - Leninem. Sjezd přijal tento den mimo „Provolání o převzetí moci“ sověty dekrety „O míru“ a „O půdě“.

13.11.1957:   Zemřel Antonín Zápotocký, dlouholetý odborový pracovník a politik, předseda Ústřední  rady odborů a od 21.3.1953 do své smrti prezident ČSR. Psal příležitostně také prózu.(*19.12.1884)

14.11.2002:   Senát PČR schválil ústavní zákon o referendu o přistoupení ČR k EU a o změnách ústavního zákona s účinností od 1.3.2003.

15.11.1867:   Rakouská Říšská rada přijala zákon o právu shromažďovacím a zákon o právu spolkovém. Oba zákony umožňovaly rozvoj politického života a usnadňovaly i činnost dělnického hnutí.

17.11.              Mezinárodní den studenstva – významný den Den boje studentů za demokracii  Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek ČR

17.11.1952:   V Národním divadle v Praze byla slavnostně zahájena činnost Československé akademie  věd (ČSAV). Předsedou ČSAV se stal profesor Zdeněk Nejedlý.

19.11.1942:   Zahájení protiútoku (v 7:30 hodin místního času) pod Stalingradem, který skončil obklíčením nacistických vojsk ve městě a jejich úplným rozdrcením.

21.11.2002:   V Praze začal summit Severoatlantické aliance (NATO). Do Nato bylo přizváno Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. NATO se tak výrazně rozšiřila směrem k hranicím RF.

22.11.1942:   Sovětská vojska uzavřela kruh obklíčení kolem 6. německé armády generála Friedricha   Pauluse a části 4. tankové armády v oblasti Stalingradu. Němcům se již nepodařilo obklíčení prorazit.

25.11.1992:   Federální shromáždění přijalo protiústavně tzv. ústavní zákon o zániku ČSFR k 31.12.1992 s tím, že 1.1.1993 vzniknou samostatné republiky Česká republika (ČR) a Slovenská republika (SR). Stalo se tak proti vůli lidu.

29.11. 1847:   V Londýně se ve dnech 29.11.-8.12.1847 konal 2. sjezd Svazu komunistů. Karel Marx a  Bedřich Engels vypracovali z pověření sjezdu program, který byl v únoru 1848 vydán pod názvem Manifest Komunistické strany. Sjezd na závěr 8.12.1847 přijal Stanovy Svazu komunistů. Princip demokratického centralismu se stal organizační základnou proletářské strany.

29.11.1997:   Rozkol v řadách ODS nazvaný „Sarajevský atentát“. Vláda ČR vedená Václavem Klausem (ODS) podala 30.11. 1997 demisi.                                                      

                                                                                    Zpracovali: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek