Kalendárium – listopad

04.11.2014 21:48

05. 11. 1414:

Byl zahájen kostnický koncil svolaný k odstranění tzv. papežského schizmatu (rozkolu), na němž bylo rozhodnuto o upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského, dvou mistrů Vysokého učení pražského.

1944:

Nacisté po potlačení SNP zahájili první hromadné popravy partyzánů a občanů v Kremničce na Slovensku.

10. 11. 1944:

Zahynul Jan Šverma,  politik a novinář, jeden z představitelů zahraničního vedení KSČ v Moskvě, který byl vyslán na pomoc vedení SNP.. (*23.3.1901).

11. 11. 1424:

Zemřel vojevůdce husitských vojsk Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

1939:

Zemřel student medicíny Jan Opletal (*31.12.1915), postřelený při demonstraci 28.10.1939. Jeho pohřeb se proměnil v další masovou protinacistickou demonstraci, po níž nacisté 17.11.1939 uzavřeli české vysoké školy.

17. 11.

Mezinárodní den studentstva (Vyhlášen 17.11.1941 v Londýně na manifestačním shromáždění delegátů studentů 26 národů světa.) – významný den ČSR, ČSSR, ČSFR. Den boje studentů za demokracii (od 1990).

1939:

Fašisté uzavřeli české vysoké školy. Na 1 200 vysokoškoláků bylo deportováno do koncentračních táborů, 9 jich bylo popraveno v Praze-Ruzyni.

1939:

Francouzská vláda uznala Československý národní výbor v Paříži ustavený tu v říjnu 1939. Britská vláda tak učinila až 20.12.1939.

19. 11. 1944:

Nacisté vypálili partyzánskou obec Tokajík v okrese Bardejov a 12 zdejších občanů zavraždili.

20. 11. 1954:

Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci práv dítěte.

21. 11. 1344:

Jan Lucemburský, jeho synové Václav (Karel) a Jan Jindřich společně s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic položili základní kámen ke gotické novostavbě Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

26. 11. 1869:

V pražském časopise Dělník se vyslovil mladý slévač Josef Boleslav Pecka pro účast dělnictva v politickém životě a vytyčil požadavek všeobecného volebního práva.

1944:

V Mukačevu se sjezd národních výborů vyslovil jednoznačně pro připojení Podkarpatské Rusi jako Zakarpatské Ukrajiny k Ukrajinské SSR, potažmo k SSSR.

29. 11.

Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny (od roku 1977)

 

 

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek