Kalendárium – prosinec 2013

03.12.2013 16:02

 

1. 12.

Světový den boje proti AIDS

1928:

Spojením Moravy a země Slezské vznikla v Československu země Moravskoslezská.

1943:

Mezinárodní den vymýcení otroctví

Světový den zdravotně postižených

Skončila Teheránská konference.

4. 12.   1938:

Ve volbách do Říšského sněmu obdržela Hitlerova NSDAP v Gau Sudetenland, tj. v po Mnichovské dohodě zabraných sudetských územích, 98,9 % hlasů.

8. 12.   1948:

Egyptská vláda premiéra Mahmúda Fahmího Nukrášího zakázala pravicově radikální Muslimské bratrstvo, které žádalo svržení monarchie ve prospěch teokratického státu. Krátce nato byl 28. 12. 1948 Nukráší zavražděn.

10. 12. 1948:

Valné shromáždění OSN přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv. Daný dokument je základem pro posuzování lidských práv ve světě ze strany OSN.

12. 12. 1943:

V Moskvě byla podepsána Československo-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi SSSR a ČSR.

1958:

Byl založen Kriminalistický ústav Praha (KÚP), stal se vědeckotechnickou základnou československé kriminalistiky.

16. 12. 1933:

Byly navázány plné diplomatické styky mezi USA a SSSR. Spojené státy americké tak oficiálně uznaly Svaz sovětských socialistických republik.

17. 12. 1903:

Bratři Wrightové uskutečnili v Kitty Hawk v Severní Dakotě první lety letadlem Flyer I vlastní konstrukce.

18. 12. 1918:

V ČSR byla vytištěna prvá vlastní poštovní známka. Jejím motivem byl obrázek Hradčan od malíře Alfonse Muchy.

22. 12. 1918:

Do Československé republiky se vrátil Tomáš Garrigue Masaryk, již jako její uznávaný prezident.

23. 12. 1943:

Zástupci 5. ilegálního ústředního výboru KSS - Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav Novomeský a zástupci tzv. občanského odboje Jozef Lettrich,            Ján Ursíny a M. Mosko podepsali v Bratislavě tzv. Vánoční dohodu. Byla prvým programovým dokumentem jednotné protifašistické fronty na Slovensku.

25. 12. 1938:

Zemřel Karel Čapek, významný český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel.

26. 12. 1893:

Narodil se Mao Ce-tung, čínský politik, dlouholetý předseda Komunistické strany Číny, zakladatel Čínské lidové republiky. (9. 9. 1976).

1898:

Pierre a Marie Curie oznámili objev nového chemického prvku později nazvaného radium.

27. 12. 1938:

Po zastavení činnosti KSČ nařízením vlády 20. 10. 1938 byla tato strana daný den jejím rozhodnutím i rozpuštěna. KSČ tak přešla do ilegality.

31. 12. 1958:

Kubánští revolucionáři vedení Ernesto Rafael Guevarou de la Serna -  Che,        u města Santa Clary, obsadili tamější vojenskou posádku. Režim Fulgencio Batisty y Zaldivara, se zhroutil., 2. 1. 1959 již bez odporu vstoupili do hlavního města Kuby, La Habany (Havany).

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek