Kalendárium – říjen

04.10.2013 08:20

1. 10.

·       Mezinárodní den hudby

·       Mezinárodní den seniorů

·       Světový den vegetariánů

1938:

Německo provedlo jím vynucenou anexi československých Sudet. Vláda ČSR přijala po Mnichovu i ultimativní požadavky fašistického Polska a postoupila mu tzv. Zaolší, resp. Těšínsko. Jedinou politickou stranou, která proti Mnichovské dohodě (diktátu), protestovala a stála pevně na pozicích lidu, byla KSČ.

2.10.

Světový den nenásilí – schváleno OSN

3. 10. 1993:

USA provedly neúspěšně Operaci Ghotic Serpent na dopadení somálského vůdce Aidida v somálském hlavním městě Mogadišu. Šlo o agresi proti samostatné zemi, jež se vymkla americké kontrole v oblasti, které chtěly USA nadále vnucovat svůj diktát.

5. 10. 1938:

Dr. Edward Beneš odstoupil z funkce prezidenta ČSR a následně 22.10.1938 odletěl do Velké Británie.

10. 10. 1938:

Tisova autonomní vláda na Slovensku zakázala činnost KSČ na Slovensku. Následně byla 14.10.1938 zakázána i činnost sociální demokracie.

11. 10. 1633:

Albrecht z Valdštejna náhlým útokem dobyl ve Slezsku vítězství nad švédskými oddíly vedenými českým emigrantem hrabětem Thurnem.

13. 10. 1918:

Toho dne se začal rozšiřovat leták vyzývající ke generální stávce, která skutečně následujícího dne propukla.

14. 10. 1918:

Edvard Beneš odevzdal v Paříži francouzským úřadům oficiální nótu, v níž oznámil vytvoření československé „prozatímní“ vlády s Tomášem Garrigue Masarykem jako předsedou vlády, předsedou ministerské rady a ministrem financí, Edvardem Benešem jako ministrem zahraničních věcí a ministrem vnitra Milanem Rastislavem Štefánikem jako ministrem vojenství. Formálně tak byl ohlášen vznik nového samostatného československého státu.

1933:

Německo opustilo odzbrojovací konferenci v Ženevě. Tentýž den Vystoupilo i ze Společnosti národů.

18. 10. 1918:

Byla podepsána tzv. Washingtonská deklarace, která ze strany USA stvrzovala samostatnost nově vznikající Československé republiky.

20. 10. 1938:

Československá pomnichovská vláda v čele s Rudolfem Beranem zastavila činnost KSČ jako jediné politické strany, která mnichovský diktát dmítla.

27. 10. 1968:

Národním shromážděním ČSSR byl přijat zákon o federativním uspořádání ČSSR. Samo Národní shromáždění se přejmenovalo na Federální shromáždění ČSSR. Tento akt byl přijat v předvečer 50. výročí vzniku ČSR (28.10.1918).

28. 10. 1948:

Den znárodnění – roku 1948. Po převratu roku 1989 zrušen.

30. 10. 1918:

Slovenský národ se v Martinské deklaraci přihlásil ke společnému soužití Čechů a Slováků v jednom státě – Československé republice.

31. 10. 1918:

Asi 200 Henleinovců přepadlo obec Moravská Chrastová a chtělo si vynutit její připojení k Německu.

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek