Kalendárium – říjen

08.10.2014 07:02

 

01. 10. 1874:

V Praze vyšlo první číslo českého sociálně demokratického časopisu Budoucnost. Časopis založili a redigovali Josef Boleslav Pecka a Ladislav Zápotocký.

1924:

V sále Domoviny v Praze-Holešovicích se konal 2. sjezd KSČ.

1949:

Byla vyhlášena Čínská lidová republika (ČLR). Vyhlásil ji tehdejší vedoucí komunistický představitel Mao Tse Tung (Mao Ce Tung, Mao Ce-tung) u Brány nebeského klidu v Pekingu, který se stal jejím hlavním městem.

06. 10. 1944:

Československý armádní sbor v SSSR překročil v dukelském průsmyku bývalou československou hranici a vstoupil na území bývalé ČSR.

07. 10. 1944:

Byla vyhlášena Německá demokratická republika (NDR).

11. 10. 1424:

Zemřel slavný husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha.

17. 10. 1939:

Vedoucí činitelé československé emigrace ve Francii se dohodli na vytvoření československého Národního výboru.

1939:

Z Moravské Ostravy byl vypraven prvý transport 901 mužů – Židů do polského Niska nad Sanem, kde měli budovat „barákovou vesnici“ jako tranzitní tábor pro další transporty směrem na východ. Druhý transport 291 mužů následoval 26.10.1939.

18. 10. 1424:

V Praze byl ustaven přípravný výbor Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem v čele s profesorem Zdeňkem Nejedlým.

23. 10. 1954:

Ve Francii v Paříži se uskutečnila konference ministrů zahraničních věcí Spojených států amerických, Velké Británie, Francie a Spolkové republiky Německo, na níž byly podepsány tzv. „pařížské dohody“, jimiž bylo Německo přijato do Západoevropské unie a zejména do NATO.

24. 10. 1929:

Na newyorské burze došlo v pozdních večerních hodinách k hlubokému propadu akcií, „velkému krachu“ – tzv. „černý čtvrtek“ (V Evropě vzhledem časovému posunu to byl již „černý pátek“.), který se stal počátkem tzv. „Velké hospodářské krize“ celého kapitalistického světa.

27. 10. 1929:

V ČSR proběhly již 3. parlamentní volby. KSČ v nich získala 10,2 % hlasů. Klement Gottwald se stal poprvé poslancem Národního shromáždění.

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek ČR.

1939:

Protifašistická demonstrace v Praze, kterou nacisté rozehnali střelbou do lidí. Zastřelen byl dělník Václav Sedláček. Zraněn byl i student medicíny Jan Opletal, který zranění později 11.11.1939 podlehl. Jeho pohřeb 17.11.1939 se stal masovou protifašistickou demonstrací.

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek