Kalendárium - únor

04.02.2014 09:04

1. 2. 1919:

Byl založen Československý červený kříž.

1. 2. 1964:

Prezident USA Lyndon Johnson se vyslovil proti tzv. „neutralizaci“ Vietnamu     a vyslal do jižního Vietnamu americké bojové jednotky. Ještě téhož roku v srpnu válku rozšířil po americké provokaci v tzv. Tonkinském incidentu i na severní Vietnamskou demokratickou republiku.

2. 2. 1849

Narodil se Pavol Országh Hviezdoslav, slovenský básník a dramatik, překladatel a právník (+8.11.1921).

4. 2.

Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Mezinárodní den mateřského jazyka. Světový den boje proti rakovině.

7. 2. 1311

Na Pražském hradě proběhla korunovace Jana Lucemburského, manžela Elišky Přemyslovny.

8. 2. 1834

Narodil se Dmitrij Ivanovič Měnděljejev, ruský chemik, objevitel periodického zákona chemických prvků (+2.2.1907).

12. 2. 1809

Narodil se Charles Robert Darwin,l anglický přírodovědec, objevitel evoluční teorie (+19.4.1882).

18. 2. 1929

Začal 5. sjezd KSČ, na němž zvítězilo tzv. bolševické křídlo vedené Klementem Gottwaldem, který vystoupil s hlavním referátem. Do vedení strany přišla řada mladších soudruhů s progresivními názory, které stranu silně aktivizovaly právě v době hluboké hospodářské krize kapitalismu. Sjezd trval do 23.2.1929. Přítomno bylo 125 delegátů s hlasem rozhodujícím a 2 s hlasem poradním.

20. 2. 1999

Major Ivan Bella odstartoval jako první slovenský kosmonaut do vesmíru na palubě ruské kosmické lodi Sojuz-TM. Na zem se vrátil 25.2.1999.

23. 2. 1949

Národní shromáždění ČSR přijalo zákon o Jednotných zemědělských družstvech (JZD), který vytvářel předpoklady k socialistické přestavbě vesnice.

25. 2. 1954

Československá televize zahájila pravidelné vysílání, a to z Ústředního televizního studia v Měšťanské besedě v Praze ve Vladislavově ulici.

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek