Kalendárium září 2013

05.09.2013 08:00

 

1. 9.

Světový den míru

 

1973:_

Libye vyvlastnila 51 % akcií všech amerických ropných společností v zemi. Zahraniční ropné společnosti měly nadále působit jen jako techničtí organizátoři těžby ve státní režii.

 

3. 9. 1448:

Vůdce českých kališníků Jiří z Poděbrad obsadil bez boje Prahu, kterou do té doby ovládali katolíci vedení Oldřichem z Rožmberka a Menhartem z Hradce.

 

1918:_

Vláda USA uznala Národní radu československou za budoucí československou vládu.

 

1943:_

Na železniční trati Lískovec – Frýdek-Místek partyzáni vykolejili německý vlak se zbraněmi. Němci se pomstili tím, že na místě 5.9.1943 pověsili 5 místních odbojářů.

 

5. 9. 1923:

V Praze na Pražském hradě v Katedrále svatého Víta proběhla slavnostní korunovace císaře Karla VI. na českého krále.

 

6. 9. 1868:

V Bruselu se ve dnech 6.-13.9.1868 konal 3. kongres 1. internacionály. Přijal m. j. rezoluce o příčinách válek a osmihodinovém pracovním dnu. Kongres uznal stávky za nezbytný prostředek boje dělnictva.

 

7. 9. 1848

Zasedání Říšského sněmu v Kroměříži, přijalo zákon o zrušení poddanství.

 

8. 9.

Mezinárodní den gramotnosti

 

1943:_

V berlínské věznici Plőzensee byl nacisty popraven komunista, pokrokový spisovatel, novinář, redaktor Rudého práva, člen ilegálního vedení KSČ, Julius Fučík (*23.2.1903).

 

9. 9.

Den horníků a energetiků

1948:_

První zasedání Nejvyššího lidového shromáždění v Pchjongjangu vyhlásilo na území celého Korejského poloostrova Korejskou lidově demokratickou republiku. 10.9.1948, přijalo výzvu k odchodu sovětských a amerických vojsk ze země. Na rozdíl od USA, SSSR navázal s KLDR diplomatické styky již 12.10.1948 a svá vojska z Koreje stáhl.

11. 9. 1973

V Chile se uskutečnil americkou CIA organizovaný fašistický převrat. Prezident Salvadora Allende Gossense (*26.7.1908) byl pučisty zavražděn.

19. 9. 1938:

Vlády Velké Británie a Francie vyzvaly společnou notou československou vládu, aby postoupila pohraniční oblasti Německu.

21. 9. 1933:

V Lipsku začal proces proti Georgu Dimitrovovi – tzv. Lipský proces.

22. 9. 1938:

V ČSR vypukla generální stávka na obranu republiky před nacistickým Německem. Vládu Milana Hodži nahradila vláda generála J. Syrového.

23. 9. 1938:

Československá vláda generála Syrového vyhlásila všeobecnou mobilizaci.

26. 9. 1918:

V Paříži byla Československá národní rada změněna v prozatímní československou vládu.

28. 9.

Den české státnosti

29. 9. 1938:

 

V Mnichově uzavřely čtyři evropské mocnosti, Německo, Itálie, Francie a Velká Británie, smlouvu, jíž diktovaly Československu povinnost odstoupit své pohraniční území, tzv. Sudety, Německu. Československo, jako samostatný stát zaniklo.

30. 9. 1938:

Československá vláda přijala potupný mnichovský diktát a následující den 1.10.1938 začala předávat Sudety pod správu Velkoněmecké říši. Proti tomu protestovali u prezidenta republiky Edvarda Beneše poslanci David, Gottwald a další.

       

Připravili: Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek