Karl Marx: 200 let od narození

29.04.2018 10:28

Co je největším lákadlem turistů v porýnském městě Trevíru? Dům v ulici Brückenstrasse č. 10, kde se před 200 lety, 5. května 1818, narodil Karel Marx.

Byl a je milován i nenáviděn, uctíván i haněn, vyzvedáván i ponižován, citován i pomlouván a označován za radikála a buřiče. Za mozek minulého tisíciletí tohoto zakladatele vědeckého komunismu prohlásila britská BBC, ale popřevratoví „páni“ nejen v ČR likvidovali jeho památníky i knihy z knihoven. Proč to a ještě více?

Za vše mohou jeho objevy. Třeba zákona vývoje lidských dějin. Marx dokázal, že celé dosavadní dějiny se pohybují v třídních protikladech a třídních bojích mezi třídou vládnoucí a ovládanou. A nejen to. Psával strhující pasáže o globalizaci, nerovnosti, politické korupci, monopolizaci, technickém pokroku, úpadku kultury apod. – tedy o problémech, s nimiž jsou dnes ekonomové, filosofové, sociologové aj. znovu konfrontováni, aniž si uvědomují, že kráčejí v Marxových šlépějích.

A co zákon nadhodnoty? Pohnul a dodnes hýbá žlučí všech kapitalistů. Marx si kladl otázky, kde se bere jejich bohatství. Objevil, že proletář v kapitalistických službách reprodukuje nejen svou vlastní hodnotu, ale i „nadhodnotu“, kterou si přivlastňuje kapitalista a z ní pochází všechno bohatství kapitalisty. Z ničeho jiného. Tu nadhodnotu jim i dnes, ať už to ví či žije v iluzích, odevzdává každý, z jehož nezaplacené práce se kapitalisté obohacují.

Pokud jde o teorii materialistického pojetí dějin, Marx téměř nemá konkurenci. Je pozoruhodné, že za posledních 150 let se objevilo tak málo nového. Mohlo, ale muselo by ctít Marxův zákon o posuzování uplynulých událostí podle konkrétně historické situace. A na tom dnes ztroskotávají všichni „historikové“, třeba tupci z ÚSTR aj., posluhující kapitálu.

V letech 1848-1867 Marx uveřejnil řadu ekonomických děl, která vyvrcholila Kapitálem. Dodnes jej čtou a studují všichni, co se chtějí vyznat v dnešním světě. Samozřejmě z různého úhlu pohledu. Hodí se zde parafrázovat slova z ikony komunistického hnutí, společného díla K.Marxe a B.Engelse, Manifestu komunistické strany – ke svaté štvanici na toto strašidlo Kapitálu se spojily všechny mocnosti.

I v ČR máme takové mocné. Jejich dnešní poučkou je, že kapitalismus je nejlepší a jeho vláda zbohatlíků jedinou demokracií. Zuby nehty se brání označení kapitalismus a zaměňují ho za tržní hospodářství. Nepřekvapuje také, že se vyrojili lidé a skupiny, zaměřující se na revizi učení Marxe. Jeden třeba vymýšlí jeho nové čtení, jiného novináři nazývají ekonomický expert strany. Další si říkají neomarxisté, ale jsou to vlastně skrytí a o to zrádnější slouhové kapitálu - zelení, piráti, sluníčkáři, anarchisté, vítači atd. A na závěr. Kdo tvrdí, že dnes neexistuje třídní boj, neví nebo nechce vidět, jak monopolizovaný globální kapitál proti pracujícím prosazuje své zájmy - tvrdě, bezohledně, krutě, často i válečně.   

 Kapitál znovu vládne téměř celé planetě a pokročil na své cestě k přeměně světa v jediný trh. Tím hlubší jsou rozpory, s nimiž si už neporadí. Ale o tom už přece psal Karel Marx. Jeho knihy budou stát za čtení, pokud potrvá kapitalismus. Vedení KSČM v posledních letech opustilo klasiky M-L. Členové strany snad nikoliv.         

                                                                                                       Ostrava, květen 2018, JaBe