KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA MNOHEM HORŠÍ NEŽ KOMUNISTÉ

07.12.2012 15:30

 

Byl jsem poslanec, byl jsem senátor, ale přesto jsem se svobodně vyjádřit nemohl. To jsem až dnes. Díky neuvěřitelně hloupé politice Nečase, Kalouska a Gazdíka, díky jejich bigotnímu a fundamentalistickému ideovému pojetí světa a totálně destruktivní ekonomické a sociální politice, člověk ví, že vše, co ještě před 2 roky by říci  nemohl, aniž by se na něho vrhli novináři, dnes nejen říci může, ale snad i musí. Nečas s Kalouskem nás osvobodil: Takže to první, co jsem například říci nikdy  nemohl :  Úloha katolické církve byla v dějinách českého státu  mnohem zápornější než komunisté.

Říci tuto myšlenku před nedávnem, tak vás málem zlynčují. To, co se 23 let povinně muselo říkat,  bylo, že za komunismu jsme žili v zavrženíhodném a zločinném režimu, potlačujícím lidská práva každého z nás. Mnohý z nás v tom systému žil. Byl ne nepodobný Vesničce mé střediskové, trochu šlendrián, více  šetření a já měl Ladu místo dnešního Superba. Na druhé straně práci měl a dokonce musel mít každý a v tomto duchu mohl žít. Rozdíl mezi generálním ředitelem podniku a vyspělým zaměstnancem byl maximálně pětinásobný. Když Sověti zaútočili na Afghánistán, trochu jsme z toho hysterčili, dnes po roce 1989 patříme úděsně ke světu, který zahájil již 4 války :    v Iráku, znovu v Afghánistánu, humanitárně jsme vybombardovali Jugoslávii, zasáhli jsme v Libyi a teď další idioti chtějí zasáhnout v Sýrii.

Ta komunistická strana. Jistě – byla tvrdá v padesátých letech, byly vraždy, byla persekuce. Ale už v roce tuším 1958 jsme zazářili v Montrealu a naše filmová tvorba z 60 let dodnes nebyla překonána. Ano, chtěli jsme změnu, ale netrpěli jsme v noci, zda nás někdo vytáhne k výslechu. Charta 77 nepochybně byla významná a Anticharta nevkusná. Ale jinak – i jako člověk, který lehce proti systému bojoval, mne například Václav Havel vůbec nezajímal. To mne více zajímalo, co se uvolní při Gorbačovově perestrojce.

Komunisté skončili – No problem. Vzali jsme jim majetek a 23 let dusili. A dodusili jsme je do stavu, kdy dnes jsou 2. nejsilnější politickou stranou.

Komunisté měli výlučný ideologický monopol pravdy. Ale jen 40 let. To katolická církev jej měla několik století.

Od Bílé hory až po rok 1918 diktovala to, co je správné a co ne. A – to mi vůbec dělá radost říci – kradla a kradla. Kradla na úkor českého národa, na úkor těch, kteří Boha vykládali jinak a kdo po desetitisících prchali navždy z této země. Katolická církev byla vedoucí úlohou Rakouska – Uherska, byla esencí netolerance, násilí, vězení a někdy i upalování na hranici (tu Jana Husa, tu tzv. čarodějnic).

A asi právě proto, Nečas, Kalousek, Gazdík, Benda….obdarovali tuto instituci v době, kdy lidé přestávají mít na obyčejný nákup,  miliardami.  Husté, a proto osvobozující. Padly naše zábrany.

Je možné říkat, že např…

…církve se staly tím nejreakčnějším útvarem, ale zároveň nejzbytečnějším útvarem této země. Nemají nejmenší legitimitu, nevnáší hodnoty, ale jen chlemtají po majetku.

Tzv. církevní restituce nás nejen myšlenkově osvobodily, ale  zároveň i ujasnily poměry.

Vše se stalo přehledné :

S ODS, s TOP O9 ?  Nikdy a za žádných podmínek.

S komunisty po odpornostech Nečasovy a Kalouskovy vlády - Ano.

                                                                                                                   Jiří Vyvadil, 13. listopad 2012